Forse bezuinigingen bij GGZ Drenthe

Facebooktwitterlinkedinmail

euro_bezuinigen_1921409j

GGZ Drenthe gaat fors bezuinigen. Dit is nodig als gevolg van krimpende budgetten die zorgverzekeraars toekennen, overheidsmaatregelen voor herinrichting van de geestelijke gezondheidszorg en aankomende veranderingen in financiering. Er worden ingrijpende maatregelen getroffen die dit jaar en volgend jaar een verlies van werkgelegenheid van 250 FTE geven. De maatregelen worden zichtbaar in een afgeslankte inrichting van de organisatie, waardoor cliënten goede zorg blijven krijgen en deze betaalbaar blijft.
Zorg wordt anders georganiseerd
Om met minder geld zoveel mogelijk mensen de juiste hulp te kunnen blijven bieden, gaat GGZ Drenthe de zorg anders organiseren. De hulpverleningsteams veranderen van samenstelling, zodat op alle plekken de juiste mix van deskundigheid aanwezig blijft. Daar waar het kan duurt hulp korter. Dit gebeurt zo veel mogelijk op locatie, dichtbij huis. Om te voorkomen dat mensen moeten worden opgenomen, wordt volop inzet op intensieve psychiatrische hulp aan huis. Hiervoor worden speciale ambulante teams samengesteld, die in heel Drenthe hulp bieden. Alle acute klinische zorg – zowel open als gesloten bedden – wordt eind dit jaar, resp. begin volgend jaar geconcentreerd op één locatie in Assen, waarbij extra opnameplekken komen voor mensen in crisissituaties. De kliniek in Emmen gaat sluiten. De kliniek in Hoogeveen wordt ingericht voor opname van ouderen. Daarnaast wordt fors bezuinigd op ondersteunende diensten.
Opname op één plek
Het samenbrengen van opnameplaatsen op één locatie betekent grotere afstanden voor sommige cliënten en hun familie. Maar er zijn ook voordelen. Doordat alle benodigde deskundigheid straks op één plek aanwezig is, is GGZ Drenthe beter in staat 7×24 uur de beste kwaliteit van zorg te leveren, volgens de nieuwste inzichten op het gebied van intensieve klinische zorg. De kliniek is straks dag en nacht bereikbaar, voor hulpverleners, GGD, Politie, maar ook voor cliënten en familie. Een aantal mensen dat acute hulp nodig heeft, komt binnen via de Politie. De crisisopvang van zowel GGZ Drenthe als de Politie bevindt zich straks dicht bij elkaar in Assen, waardoor snellere overdracht van cliënten mogelijk wordt. Daarnaast komt er medio 2015 een spoedpoli in Assen. Mensen die acute zorg nodig hebben krijgen door al deze voorzieningen sneller de juiste hulp.
Gevolgen
GGZ Drenthe realiseert zich dat de maatregelen gevolgen hebben voor cliënten en betreurt dat zeer. De maatregelen zijn echter onvermijdelijk. Ze zijn noodzakelijk voor de continuïteit van de hulpverlening. Ze hebben ook ingrijpende gevolgen voor medewerkers, die er allemaal direct of indirect mee te maken krijgen. GGZ Drenthe doet er alles aan om de maatregelen op zorgvuldige wijze uit te voeren, in nauwe afstemming met medezeggenschapsorganen. Het verlies aan werkgelegenheid betekent voor veel medewerkers dat ze boventallig worden. Geprobeerd wordt boventallige medewerkers te herplaatsen binnen de organisatie op vrijgekomen functies door natuurlijk verloop (stoppen van tijdelijke contracten, pensionering of vrijwillig vertrek), of elders.

Dit bericht is 3115 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail