Ervaringsdeskundigheid op de werkvloer

Facebooktwitterlinkedinmail

Ervaring_640x360

In de maand november waren er twee congressen over ervaringsdeskundigheid waarin diverse thema’s rond het onderwerp ervaringsdeskundigheid werden behandeld.

Het congres over de opleiding BGE (Beroepsopleiding tot ervaringsdeskundig begeleider) werd georganiseerd door het Zadkine college en vond plaats op 11 november in het Zadkine college te Rotterdam. Het congres Ervaringsdeskundigheid 2.0 op 21 november te Leiden werd georganiseerd door een drietal GGz instellingen en de Hogeschool Leiden.

Naast de gebruikelijke discussies rond ervaringsdeskundigheid, zoals rolonduidelijkheid en de positie van de ervaringsdeskundige, duiken er nieuwe thema’s op waarbij de medewerkers van de instellingen, zowel ervaringsdeskundig als regulier, nadrukkelijk in beeld zijn. Een van deze thema’s gaat over de vraag of en op welke wijze reguliere hulpverleners gebruik kunnen maken van hun eigen ervaringen met psychische kwetsbaarheid.

Er zijn signalen dat er soms binnen de GGz instellingen weinig ruimte is voor het delen en leren van ervaringen, waar die ruimte paradoxaal genoeg bij bedrijven wel te vinden is. Een mogelijke verklaring is dat het taboe op het delen van psychische kwetsbaarheid binnen GGz instellingen groter is, omdat “psychische gezondheid” van de medewerker een basisvoorwaarde is voor de mogelijkheid tot hulpverlening terwijl bijvoorbeeld de diagnose autisme een gezonde bedrijfsvoering niet hoeft te belemmeren.

Een tweede thema is de vraag hoe er op de werkvloer draagvlak gecreëerd kan worden voor een herstelgerichte visie. Bavo Europoort, een grote psychiatrische zorginstelling te Rotterdam heeft daartoe een visie opgesteld op basis van onder meer de inzet van ervaringsdeskundigen. Het opstellen van een visie is nog niet genoeg. De medewerkers die zijn betrokken bij het aannemen van ervaringsdeskundigen stuiten op belemmeringen bij het invoeren van herstelgericht werken, ook omdat de afdelingen zelf de ruimte hebben om ervaringsdeskundigen al dan niet aan te nemen.

Een volledig verslag is te verkrijgen via: www.leernetwerk.ervaringswijzer.nl of via olingbeek@gmail.com

Bron: persbericht

Dit bericht is 2941 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail