Emotionele vertraging voorspelt depressie

Facebooktwitterlinkedinmail

depressie

Een depressie is nauwelijks te voorspellen. Toch vonden onderzoekers van vijf Nederlandse en Belgische universiteiten samen met Amerikaanse collega’s een nieuw type waarschuwingssignaal.

Ze hadden daarvoor 535 emotioneel gezonde en 93 depressieve vrijwilligers gevraagd om gedurende een proefweek regelmatig een elektronische score te geven aan vier aspecten van hun stemming, meer bepaald in hoeverre ze zich opgewekt, tevreden, verdrietig en bang voelden. Na ongeveer een jaar gingen de onderzoekers na wie van de gezonde proefpersonen depressief was geworden en wie van de depressieve patiënten zich weer beter voelde.

Uit de resultaten bleek dat zowel de kans op een latere depressie als de kans op herstel verrassend goed in te schatten bleek uit de emotionele schommelingen tijdens de proefweek. Bij de gezonde personen die later een depressie kregen, bleek dat hun stemmingen tijdens het onderzoek langzamer dan gewoonlijk varieerden. En bij de personen die al depressief waren, bleek eenzelfde vertraging van emoties juist de kans op herstel te voorspellen.

Eerder was door de onderzoekers al aangetoond dat zo’n emotionele vertraging een waarschuwingssignaal is voor de nadering van een kantelpunt van depressie. Zo’n kantelpunt kan door de toenemende druk op het werk of in de privésfeer ongemerkt dichterbij komen, tot de veerkracht zo klein is geworden dat de eerste de beste tegenvaller de depressie in gang zet.

De nieuwe inzichten maken het mogelijk om ooit met een app de gemoedstoestand van risicopatiënten in de gaten te houden en hen een waarschuwing te geven als hun veerkracht daalt en er een kantelpunt van depressie dichterbij komt.

Bron: eoswetenschap.eu

Dit bericht is 5214 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail