Emotie uiten in conflict helpt adolescent

Facebooktwitterlinkedinmail

ruzie moeder kind

Het uiten van emoties tijdens conflicten tussen moeders en jonge adolescenten helpt jongeren om te gaan met de emotionele en relationele veranderingen in de adolescentie. Dat blijkt uit onderzoek van Daniëlle van der Giessen, die 25 oktober promoveert aan de Universiteit Utrecht.

Emotionele variabiliteit – het kunnen uiten van emoties zoals boosheid of affectie – in conflicten tussen moeders en jonge adolescenten hangt samen met een positieve ontwikkeling. Van der Giessen vond bij de adolescenten die betrokken waren bij haar onderzoek minder agressief gedrag, minder internaliserende problemen en meer openlijk delen van informatie. Ook waren er in de relatie tussen moeder en kind minder conflicten, minder ouderlijke controle en meer steun voor de autonomie van de adolescent.

Van der Giessen onderzocht ook de relatie tussen steun voor de autonomie van adolescenten en depressieve symptomen. Als ouders de autonomie stimuleren, hangt dat samen met minder depressieve symptomen bij hun kind. Steun van goede vrienden heeft niet dat effect.

Bron: nji.nl 

Dit bericht is 3441 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail