Eigen risico geldt ook bij ongevraagde zorgverlening

Facebooktwitterlinkedinmail

edith_schippers.ashx

Ook voor mensen die ongevraagd zorg krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van bemoeizorg of een gedwongen opname, geldt een verplicht eigen risico. Dat laat minister Schippers van Volksgezondheid weten in antwoord op vragen van SP-Kamerlid Van Gerven.

Voor ggz-aanbieders is het verplicht eigen risico voor mensen met psychiatrische aandoeningen altijd een groot punt van zorg geweest, omdat dit zou leiden tot het mijden van zorg. Schippers onderstreept dat voor alle zorg die wordt geleverd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) het verplicht eigen risico geldt, uitzonderingen als huisartsenzorg en verloskundige zorg daargelaten.

Draagvlak

Dit is volgens de minister nodig om het draagvlak voor de ziektekostenverzekering zo breed mogelijk te houden. “In dat kader is het belangrijk dat de gebruiker van de zorg ook zelf een deel van de kosten draagt, zodat er ook draagvlak is onder de groep verzekerden die geen gebruik maken van zorg”, aldus Schippers. “Hoewel er bij bemoeizorg of gedwongen opname geen vrije keuze is voor de verzekerde, maakt hij wel degelijk gebruik van Zvw-zorg. Als gebruiker van deze Zvw-zorg betaalt de verzekerde dan een deel zelf via het verplicht eigen risico.”

Onterecht

Schippers wijst er op dat er niet zo maar wordt overgaan tot bemoeizorg of gedwongen opname. Slechts in een beperkt aantal gevallen wordt volgens Schippers ten onrechte bemoeizorg geboden. “Dit is vervelend voor de verzekerde”, aldus Schippers. “Echter, de zorg valt nog steeds onder de Zvw en daarmee onder het verplicht eigen risico.” Iets soortgelijks geldt voor een gedwongen opname. “Ook bij het bepalen of een gedwongen opname noodzakelijk is, kan Zvw-zorg geleverd worden. Indien de gedwongen opname niet wordt afgegeven, en de aanvraag dus achteraf onterecht lijkt te zijn, valt deze voorbereidende Zvw-zorg wel onder het verplicht eigen risico. Hier kunnen dan kosten aan verbonden zijn voor de verzekerde.”

Klachten

Als verzekerden het niet met deze gang van zaken eens zijn moeten ze wat Schippers betreft een klacht indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Wel concludeert Schippers op basis van de door Van Gerven aangeleverde casuïstiek dat er soms op onduidelijk gronden gekozen wordt voor direct toeleiding naar tweedelijns zorg in plaats van de huisartsenzorg. “Mijn beleid is er juist op gericht onnodige instroom in de tweedelijns zorg te beperken en de basis-ggz en huisartsenzorg te versterken”, aldus Schippers. De minister wijst er op dat huisartsenzorg wel buiten het eigen risico valt

Bron: skipr.nl 

Dit bericht is 3070 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail