Eetstoornis vaak onopgemerkt

Facebooktwitterlinkedinmail

ursula

De meeste mensen met een eetstoornis zoeken niet snel hulp omdat ze het probleem niet zien of er geen last van hebben. Huisartsen staan hierdoor machteloos, omdat deze mensen niet naar het spreekuur komen.

Directeur Eric van Furth van het Centrum Eetstoornissen Ursula (CEU)  wil niet meer  afwachten tot mensen met eetstoornissen zich melden voor een behandeling, maar wil  hen in een eerder stadium op sporen. Dit verhoogt de kans op een beter en sneller herstel.

CEU biedt behandeling aan patiënten met eetstoornissen; anorexia nervosa, boulimia nervosa of eetbuienstoornis. Patiënten die naar het centrum worden verwezen, lopen al lang met het probleem rond waardoor de stoornis al heftig  is verankerd, aldus Van Furth.

In Zoetermeer heeft het CEU daarom overleg met onder meer huisartsen, GGD-jeugdartsen, leerkrachten, psychologen, diëtisten en ervaringsdeskundigen om te bespreken hoe men jongeren met een beginnende eetstoornis kan opsporen en begeleiden. Dit in samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum.

Zo heeft het CEU voor leerkrachten een vragenlijst opgesteld waarmee ze meisjes met anorexia vroegtijdig kunnen herkennen, en oor GGD-artsen die alle veertienjarigen controleren een vragenlijst om op eetstoornissen te screenen.

Dit bericht is 3011 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail