Eerste monitor intramurale GGZ verschenen

Facebooktwitterlinkedinmail

AF1257_k.ashx

De eerste meting van deze monitor over de omvang, de aard en het gebruik van de intramurale GGZ in 2012 is voltooid. De monitor biedt inzicht in de voortgang van de beddenreductie in de GGZ.

De overheid, cliëntorganisaties, aanbieders van GGZ en verzekeraars hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over de substitutie van de intramurale GGZ door (intensieve) ambulante GGZ. In het Bestuurlijk Akkoord hebben deze partijen afgesproken dat de beddencapaciteit in de intramurale GGZ in 2020 met een derde zal zijn gereduceerd (ten opzichte van 2008) en vervangen door ambulante GGZ. Om dit ambulantiseringstraject goed te kunnen volgen heeft het Trimbos-instituut de opdracht gekregen om de beddenreductie in de intramurale GGZ de komende jaren te volgen met een monitor, de Landelijke Monitor Intramurale GGZ.

Eerste meting
Aan de eerste meting van de monitor namen 71 GGZ organisaties deel, tezamen goed voor circa 87 procent van de intramurale capaciteit in Nederland in 2012. De eerste meting laat onder andere zien dat er grote regionale capaciteitsverschillen zijn,  variërend van minder dan 100 plaatsen per 100.000 inwoners tot meer dan 400 plaatsen per 100.000 inwoners per regio.

Vanaf de tweede monitormeting is het mogelijk trends tussen opeenvolgende jaren te signaleren in de omvang, aard en het gebruik van de intramurale GGZ. Voor een specifieke subgroep bestaande uit 33 van de deelnemende instellingen (de instellingen die voorheen verenigd waren in de Raden van bestuur voor de reductie van bedden) konden ook nu al de trends tussen 2010 en 2012 worden geanalyseerd.

Hieruit bleek dat tussen 2010 en 2012 de intramurale klinische capaciteit voor opnames tot één jaar (de ZVW gefinancierde capaciteit) aanzienlijk afnam, met afgerond 12 procent. Ook de intramurale capaciteit voor het voortgezet verblijf (AWBZ gefinancierd) nam af, met drie procent. Bij de geïntegreerde GGZ-instellingen stabiliseerde de productie van het beschermd wonen in 2012. Bij de RIBW’s was in 2012 hier nog wel sprake van groei, maar deze groei was minder sterk dan in 2011.

Afbouw
De cijfers van de eerste meting van de monitor duiden erop dat de afbouw van de intramurale capaciteit in het ZVW segment inmiddels in volle gang is, dat in het voortgezet verblijf de beddenreductie inmiddels ook begonnen is en dat het beschermd wonen per saldo nog steeds groeit maar dat het dalende groeicijfers ook daar op een mogelijke kentering duidt.

De volgende monitormeting zal uitwijzen of deze trends zich voordoen bij (nagenoeg) alle GGZ-organisaties met intramurale capaciteit, in welke mate deze trends doorzetten en hoe de verdeling van de intramurale capaciteit over de regio’s zich ontwikkelt.

Meer informatie: Aafje Knispel  aknispel@trimbos.nl

Landelijke Monitor Intramurale GGZ

Bron: trimbos.nl 

Dit bericht is 2361 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail