Een goede overstap van zorg voor jongeren met autisme naar volwassenen zorg

Facebooktwitterlinkedinmail

jeugdzorgg
Jongeren met autisme staan voor speciale uitdagingen als zij volwassen worden. Goede ondersteuning is dan essentieel, maar juist op dit moment wordt de zorg in de kinder- en jeugd GGZ beëindigd.

De verschillen tussen benadering, werkwijzen en behandeling tussen kinder- en volwassenenpsychiatrie zijn vaak groot. De academische werkplaats autisme Samen Doen brengt ervaringen van zo’n 500 zorgverleners en jongeren met deze transitie in kaart om jongeren met autisme beter te ondersteunen.

Kloof overbruggen GGZ jeugd en volwassenen

De deelnemers geven aan dat niet de kalenderleeftijd, maar de ontwikkelingsleeftijd bepalend zou moeten zijn voor waar een jongere zorg ontvangt. Zij vinden dat er meer specialistische voorzieningen moeten komen voor jongeren waarin de kloof tussen kinder- en jeugd GGZ en volwassenen GGZ wordt overbrugd. Financiële en organisatorische belemmeringen voor een soepele overdracht moeten worden opgeheven. Ondervraagden vinden dat in de volwassenen GGZ meer betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de zorg aan jongeren noodzakelijk is. Tenslotte zou meer aandacht moeten komen in de zorg voor de sociale en maatschappelijke uitdagingen waar jongeren met psychiatrische aandoeningen mee worden geconfronteerd.

TransitieWijzer

De bevindingen worden voorgelegd aan de klankbordgroep van de werkplaats en verwerkt in een TransitieWijzer. Meer informatie over dit project en andere projecten van de academische werkplaats Samen Doen leest u in de nieuwsbrief april 2015.

Meer informatie:

Bron: zonmw.nl 

Dit bericht is 916 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail