€9 miljoen voor VU-onderzoek naar relatie voeding en depressie

Facebooktwitterlinkedinmail

gezond-eten

Met een budget van bijna 9 miljoen euro is op 1 januari 2014 het EU project ‘MooDFOOD’ van start gegaan.

MooDFOOD is een uniek consortium waarin verschillende partijen op de VUmc/VU campus met 13 andere partners verdeeld over Europa hun expertise op het gebied van voeding, consumentengedrag, psychiatrie en preventieve psychologie bundelen.

1 januari 2014 is het MooDFOOD project onder leiding van Marjolein Visser (Hoogleraar Gezond ouder worden) en Ingeborg Brouwer van de afdeling Gezondheidswetenschappen van de VU van start gegaan. MooDFOOD staat voor Multi-country cOllaborative project on the rOle of Diet, Food-related behaviour, and Obesity in the prevention of Depression.
Expertise over voeding en depressie
In 2013 bracht de EU in het kader van het FP7-programma een call uit, waarin gevraagd werd naar een onderzoeksproject op het gebied van voeding en depressie. Visser en Brouwer realiseerden zich dat de VU met de afdeling Gezondheidswetenschappen (Marjolein Visser en Ingeborg Brouwer) en de afdeling Klinische Psychologie (Pim Cuijpers) samen met de afdeling Psychiatrie van VUmc (Brenda Penninx), een unieke combinatie van expertise in huis heeft. Met dertien partners verdeeld over Europa vormden zij een consortium en dienden met succes een aanvraag in voor een groot onderzoeksproject.

Ontstaan depressie
Depressie is een veel voorkomend gezondheidsprobleem in Europa. Iedereen heeft wel eens depressieve gevoelens, maar als deze gevoelens lang aanhouden en het dagelijks leven ernstig gaan beïnvloeden is er sprake van een klinische depressie. Deze aandoening heeft een grote impact op de individuen die het aangaat, maar ook op hun omgeving. Vele factoren spelen een rol bij het ontstaan van depressie, waaronder voeding en leefstijl.

Overgewicht en depressie
Een groot deel van de Europese bevolking heeft overgewicht en dat geeft weer een verhoogde kans op depressie. Het verbeteren van de het voedingsgerelateerde gedrag en de voedingsstatus van mensen met overgewicht leidt mogelijk tot het verminderen van depressieve gevoelens en het voorkómen van depressie. Het MooDFOOD consortium bundelt expertise op het gebied van voeding, consumentengedrag, psychiatrie en preventieve psychologie en gebruikt een unieke integrale aanpak. Zij combineren bestaande data uit Europese cohorten met nieuwe data van surveys, kort durende experimenten en een lange termijn preventieve interventiestudie in vier centra binnen Europa.

Onderzoek naar invloed voeding op depressie
Met een budget van bijna 9 miljoen euro gaan de onderzoekers de komende vijf jaar onderzoeken hoe voeding en voedingsgedrag depressie beïnvloeden en ook andersom, hoe depressie de voedingsinname en het voedingsgedrag beïnvloedt. Het project zal inzicht geven in de relatie tussen voeding en depressie en de onderliggende mechanismen. Deze kennis zal gebruikt worden om nieuwe voedingsstrategieën te ontwikkelen die helpen om depressie te voorkomen.

Bron: vu.nl

Dit bericht is 3582 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail