E-learning Signaleren depressie

Facebooktwitterlinkedinmail

behandeling-220.ashx

De e-learning Signaleren depressie is een online cursus voor HBO professionals die hun signaleringsvaardigheden voor depressie willen verbeteren. Drie gefingeerde cliënten leiden de cursisten in zes lessen door de stof.

In de online cursus leren cursisten depressieve klachten en risicofactoren bij cliënten in kaart te brengen, het gesprek aan te gaan met hun cliënten en cliënten  te adviseren en te motiveren preventieve actie te ondernemen.

Cursisten studeren middels een gevarieerd aanbod van didactische methoden. Zij leren onder andere het toepassen van motiverende gespreksvoering bij depressie en het aanleggen en onderhouden van een sociale kaart voor depressiepreventie. De cursus richt zich op professionals in de nulde en de eerste lijn, zoals wijkverpleegkundigen, praktijkverpleegkundigen in de huisartsenpraktijk, maatschappelijk werkers en ouderenadviseurs.

Effectiviteit
Ruim 60 deelnemers aan een pilot waren enthousiast over de cursus. Zij bleken hun kennis over depressie en hun preventiegedrag te hebben verbeterd en gingen meer aandacht besteden aan klachten en risico’s bij hun cliënten. Ook gingen ze meer met hun cliënten in gesprek om hen te motiveren preventieve activiteiten te ondernemen, en gingen ze na wat de uitkomsten daarvan waren.

Samenwerking
De cursus is een samenwerkingsproduct van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Holland Zuid, de GGD Hollands Midden, LUMC en het Trimbos-instituut. De cursus is geaccrediteerd voor verpleegkundigen (wijkverpleegkunde, praktijkverpleegkunde) en maatschappelijk werkers. Accreditatie voor verpleegkundig specialisten is aangevraagd.

Meer informatie:
Marijke de Ruiter  mruiter@trimbos.nl

Dit bericht is 4718 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail