Dwangstoornis zorgt voor serieuze problemen

Facebooktwitterlinkedinmail

dwangstoornis

Op 28 april 2014 was de eerste aflevering van Levenslang met Dwang? te zien op RTL 5. In dit programma worden zeven deelnemers met een dwangstoornis behandeld door een team van experts. Fonds Psychische Gezondheid legt uit wat een dwangstoornis is en wat eraan te doen is.

De witte beer
Op onze website vindt u een oefening waarin we u vragen om vijf minuten níet aan een witte beer te denken. Deze oefening laat zien dat als u uzelf de opdracht geeft ergens niet aan te denken, deze gedachte juist steeds opnieuw omhoog borrelt.

Mensen met een dwangstoornis (ook wel obsessieve-compulsieve stoornis genaamd) hebben vaak veel last van dit witte-beer-effect. Zij proberen vervelende gedachten uit alle macht uit hun hoofd te houden, waardoor deze gedachten zich juist steeds weer aan hen opdringen.

Wat is een dwangstoornis?

Mensen met een dwangstoornis hebben veel last van dwanggedachten en/of dwanghandelingen. Deze gedachten en/of handelingen kosten veel tijd en zorgen voor serieuze problemen in het dagelijks leven.

  • Dwanggedachten zijn steeds terugkerende gedachten, beelden of neigingen die als misplaatst of opdringerig worden ervaren.
  • Dwanghandelingen zijn handelingen of regels die u voor uw gevoel steeds weer moet uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn tellen, controleren, of voorwerpen op een bepaalde manier rangschikken. Een dwanghandeling wordt vaak uitgevoerd als reactie op een dwanggedachte. Denk hierbij aan het gedurende lange tijd controleren of de voordeur wel écht op slot zit. Als dit niet het geval is, dan bent u er misschien wel verantwoordelijk voor dat er iets ergs gebeurt met een van uw geliefden, zo is de gedachte.

Niet te voorspellen wie het krijgt

Aan een dwangstoornis ligt angst ten grondslag. Het is niet mogelijk om te voorspellen wie wel of niet een dwangstoornis zal krijgen. Eén oorzaak is niet aan te wijzen. Een dwangstoornis ontstaat meestal door een combinatie van lichamelijke oorzaken, wat u meemaakt in uw leven en uw persoonlijke eigenschappen.

De behandeling
Het is mogelijk een dwangstoornis te behandelen, maar dit houdt niet in dat deze stoornis altijd overgaat. Een dwangstoornis is vaak chronisch. Behandeling door een psycholoog of psychiater en/of behandeling met medicijnen kunnen de gedachten en handelingen wel doen verminderen. Ook kunnen hierdoor de angsten waarmee dwanggedachten gepaard gaan afnemen en treedt er minder vermijdingsgedrag op.

Bij psychologische behandeling is het belangrijk juist datgene waar u bang voor bent op te zoeken (exposure). Het is daarnaast van belang dat u geen dwanghandelingen uitvoert (responspreventie). U laat dus uw angsten toe en probeert deze niet te onderdrukken. In feite zorg u ervoor dat u uw angsten leert accepteren en verdragen in plaats van dat u deze wegdrukt of vermijdt.

Op www.psychischegezondheid.nl/dwang vindt u meer tips en informatie over dwangstoornissen. U kunt hier ook testen of u kenmerken bij uzelf herkent die kunnen wijzen op een dwangstoornis.

N.B. In de volksmond wordt de stoornis ook wel ‘dwangneurose’ genoemd.

Bron: psychischegezondheid.nl 

Dit bericht is 4681 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail