DSM-5 nog niet meteen in de DBC-systematiek

Facebooktwitterlinkedinmail

dsm5

De recente presentatie van het zorgclassificatiesysteem DSM-5 heeft op korte termijn geen gevolgen voor de DB(B)C-systematieken in de ggz en de forensische zorg. Naar verwachting zal de het nieuwe systeem de komende jaren geleidelijk doorgevoerd worden.

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) verwacht dat de invoering van DSM-5 in de Nederlandse ggz niet voor 2014 begint en geleidelijk zal plaatsvinden. Het zal nog langer duren voordat de nieuwe classificatie ook doorwerkt in richtlijnen. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft begin juni in een circulaire aangegeven dat zij in de regelgeving van 2014 geen wijzigingen doorvoert als gevolg van DSM-5.

Dat betekent dat de DSM-IV-TR en de bijbehorende richtlijnen nog de basis blijven voor vergoeding van de te verzekeren G-GGZ. Het CVZ adviseert daarom aan de NZa, DBC-Onderhoud en aan zorgverzekeraars en zorgverleners om de indeling van de DSM-IV-TR te blijven hanteren voor declaraties.

Naar verwachting zal het CVZ eerst onderzoeken in hoeverre de DSM-5 gebruikt kan worden voor de uitleg van de te verzekeren zorg. Hierbij kijkt het CVZ ook naar de International Classification of Diseases (ICD) van de World Health Organisation (WHO). Dit in aansluiting op de wens om ggz en somatiek wat betreft informatievoorziening beter op elkaar te laten aansluiten, zoals verwoord in het Bestuurlijk Akkoord toekomst ggz 2013-2014.

De DSM-IV-TR sluit grotendeels aan bij de tiende editie van de ICD. Vanaf 1999 heeft de Americain Psychiatric Association (APA) in samenwerking met de WHO gewerkt aan een meer wetenschappelijk onderbouwde en in de praktijk getoetste DSM-5 classificatie. De ICD-11 zal naar verwachting in 2015 verschijnen en voor psychische stoornissen aansluiten op de DSM-5.

De voornaamste wijzigingen in de DSM-5 zijn een overgang van een categoriale indeling naar een beschrijving in dimensies. Ook wordt de huidige indeling in vijf assen verlaten. Verder verdwijnt de categorie Kinder- en Jeugdstoornissen en worden persoonlijkheidsstoornissen (as 2) geïntegreerd beschreven met klinische syndromen. Over het geheel genomen blijft het aantal stoornissen min of meer gelijk. Ten slotte zal de huidige GAF-score (as 5) vervangen worden door de WHO-DAS.

Bron: dbconderhoud.nl 

Dit bericht is 4384 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail