DSM-5 beter handvat voor afbakening basispakket

Facebooktwitterlinkedinmail

dsm-books.preview

De DSM-5, het nieuwe handboek voor de classificatie van psychische stoornissen, is een beter handvat voor de afbakening van het collectief verzekerde pakket dan zijn voorganger, de DSM-IV TR. De DSM-5 is gedetailleerder en biedt meer mogelijkheden tot specificeren van de verzekerde aanspraken. Ook geeft de DSM- explicieter dan de DSM-IV TR aan wanneer geen sprake is van psychische stoornissen.

Beperkte gevolgen

Dat schrijft Zorginstituut Nederland in het conceptrapport ‘Consultatiedocument DSM-5: gevolgen voor het pakket’ dat nu ter consultatie bij patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en verzekeraars ligt. Hoewel de DSM-5 een aantal nieuwe stoornissen bevat, zal de ingebruikname ervan door de professionele sector beperkte gevolgen hebben voor inhoud en omvang van het verzekerde pakket, verwacht het Zorginstituut. In december 2014 verschijnt het definitieve rapport over de DSM-5.

DSM en Zorgverzekeringswet

In Nederland wordt de DSM behalve als classificatiesysteem voor stoornissen ook gebruikt als systeem voor de bekostiging van de geneeskundige GGZ en bij de uitleg van de aanspraak op verzekerde GGZ-zorg binnen de Zorgverzekeringswet. De minister van VWS had het Zorginstituut gevraagd om advies uit te brengen over de impact van de DSM-5 op het verzekerde pakket.

Nieuwe stoornissen

Een aantal nieuwe stoornissen zal met de DSM-5 expliciet tot de verzekerde geneeskundige GGZ gerekend gaan worden. Het betreft:

  • ernstige verzamelstoornis;
  • ernstige excoriatiestoornis (huidpulkstoornis);
  • ernstige en zeer ernstige eetbuistoornis.

Van een aantal andere nieuwe stoornissen in de DSM-5 stelt het Zorginstituut dat alleen behandeling door de huisarts respectievelijk de huisarts en/of medisch-specialist (en dus niet behandeling binnen de geneeskundige GGZ) tot het verzekerde pakket behoort.

Eerder rapport

In het rapport Geestelijke Geneeskundige Gezondheidszorg deel 2 (juli 2013) gaf het Zorginstituut van een aantal psychische problemen en stoornissen al aan dat deze niet tot de te verzekeren Geneeskundige GGZ-zorg behoren. Met de komst van de DSM-5 zullen die standpunten gewoon van kracht blijven.

Documenten

Bron: zorginstituutnederland.nl 

Dit bericht is 2147 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail