Deel ggz gaat direct door naar Wlz, zzp-c pakketten niet

Facebooktwitterlinkedinmail

per saldo

Mensen met een intensieve zorgvraag voor begeleiding in de ggz (ggz-c) worden vanaf 2015 nodeloos heen en weer geschoven tussen stelsels. In tegenstelling tot de zzp-b’s (met behandeling), gaan zij niet direct door naar de Wlz, maar eerst naar de Wmo. Eerst moeten de toelatingscriteria klaar zijn. Per Saldo en Landelijk Platform Ggz vinden dit niet acceptabel.

Begin dit jaar dwong de Tweede Kamer af dat de meest kwetsbare groep ggz-cliënten ook toegang moest krijgen tot de Wlz. Gisteren is dat wel besloten voor de mensen met een ggz-zzp-b (met behandeling). Zij stromen direct door naar de Wlz. Dat is winst! Helaas geldt dit niet voor de ggz-c pakketten. Zij moeten wachten tot de toegangscriteria klaar zijn, waarmee bepaald kan worden wie in welke wet gaat vallen. Deze criteria zijn volgens de staatssecretaris ‘op z’n vroegst’ in 2016 toepasbaar. Per Saldo en Landelijk Platform Ggz maken hier ernstig bezwaar tegen: die moeten op z’n minst op 1 januari 2016 gebruiksklaar zijn.

Tijdelijk in de Wmo

Aline Saers, directeur Per Saldo: “Het kabinet wil alle mensen met een indicatie in een ggz-c zorgzwaartepakket (voor begeleiding), dus ook degenen met een hoog zzp, in de Wmo parkeren. Doorstromen naar de Wlz, wat voor hen in de lijn der verwachting ligt, kan pas als de criteria klaar zijn. Voor jongeren is het nog ingewikkelder: zij gaan van de Awbz eerst naar de Jeugdwet, dan naar de Wmo als je 18 wordt en dan naar de Wlz. De onzekerheid die dit teweeg brengt is heel moeilijk op te vangen, juist voor mensen met deze problematiek.”

Geen overgangsrecht

Voor mensen met een ggz-indicatie is het overgangsrecht vastgesteld op 5 jaar.Daarmee zijn degenen met een langer lopende indicatie geholpen. Maar het Landelijk Platform GGz en Per Saldo maken zich zorgen over de mensen die buiten dit overgangsrecht vallen. Dat zijn degenen van wie de indicatie tussentijds afloopt. Aline Saers: “Deze groep cliënten heeft straks geen Awbz, geen overgangsrecht en nog geen Wlz. Denk bijvoorbeeld aan jongeren met een zware vorm van autisme of mensen die met een pgb in een wooninitiatief wonen en beslist niet zonder 24-uurs zorg kunnen. Juist deze mensen hebben vaak kortdurende indicaties en vallen straks dus buiten het overgangsrecht.”

Garanties voor kwetsbare groep

Beide organisaties willen meer garanties voor deze doelgroep. Ter Avest: “Laat de staatssecretaris hierover met ons en de VNG in gesprek gaan. Het gaat om een relatief kleine groep zeer kwetsbare mensen die in het transitiegeweld volledig over het hoofd wordt gezien. Dat moet te regelen zijn. Daarnaast willen we dat de staatssecretaris haast maakt met de toelatingscriteria voor de Wlz: deze moeten uiterlijk 1 januari 2016 toepasbaar zijn.”

Dit bericht is 6574 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail