De NVP waarschuwt minister Schippers voor uitholling specialistische ggz

Facebooktwitterlinkedinmail

playmobielmannetjes

De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) roept minister Schippers van VWS op geen uitvoering te geven aan de hernieuwde ‘verlengde armconstructie’ maar de psychotherapeut en de psychotherapie binnen de specialistische ggz eenduidig en consistent te positioneren.

Mede door het ontbreken van regie en visie van de minister is er flink de klad gekomen in de uitvoering van de afspraken die in juni 2012 met verschillende veldpartijen werden vastgelegd. Diverse partijen dreigen nu over elkaars belangen heen te buitelen. Maar ook de inspectie en zorgverzekeraars lijken blind hun eigen koers te varen. De NVP waarschuwt de minister daarom voor keuzes die grote negatieve gevolgen hebben.

Zorgvuldige, specialistische behandeling van complexe problematiek is belangrijk voor de effectiviteit en efficiency van zorg. Zorg moet geboden worden door de hulpverlener die daartoe het best geëquipeerd is en die de zorg het meest doelmatig kan bieden. Echter met de nieuwe koers die de minister nu lijkt in te zetten, is de kans op een onjuiste match tussen patiënt en ggz-professional groot. De kosten zullen hierdoor hoger worden. En behandelingen kunnen niet langer adequaat en zorgvuldig plaatsvinden door gebrek aan specialistische deskundigheid en menskracht. 

Eenzijdige beleidsregels
 “De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) wil het hoofdbehandelaarschap beperken tot de beroepsgroepen psychiater en klinisch psycholoog. Maar ook Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vaardigt eenzijdig beleidsregels uit die voorbijgaan aan het specialistische deskundigheidsgebied van de psychotherapeut, de effectiviteit van psychotherapie en het belang van wetenschappelijke richtlijnen. Dit alles onder de noemer dat zij de kwaliteit van zorg wil dienen,” aldus voorzitter Paul Lamers. “Beiden gaan voorbij aan het feit dat de psychotherapeut een wetenschappelijk opgeleide specialist is. De specialist bij uitstek zelfs als het gaat om behandeling van complexe persoonlijkheidsproblematiek. Daarmee doen ze niet alleen de beroepsgroep maar ook de patiënt tekort.”

Verlengde arm
De minister dreigt nu in de nieuw beoogde architectuur van de specialistische ggz opnieuw een zogenaamde verlengde armconstructie te introduceren. Lamers: “Dit is onbegrijpelijk. We hebben eerder al gewezen op de grote nadelige uitwerkingen van deze constructie. Dit is allemaal het gevolg van het ontbreken van een helder, onderbouwd kader voor de positie van specialistisch opgeleide beroepsbeoefenaren in de specialistische ggz.” De recente herdefinities van het hoofdbehandelaarschap door IGZ en ZN verworden zo tot een louter administratieve functie waarbij de patiënt een of twee keer gezien moet worden. Kwalitatieve- en kwantitatieve argumenten die deze regel moeten helpen onderbouwen ontbreken.

 

Dit bericht is 4006 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail