De Levenslooppoli ADHD is springlevend!

Facebooktwitterlinkedinmail

cover-bm5-2014-200pxl

De Levenslooppoli kijkt welke behandeling het beste aansluit bij de persoon in kwestie

Sinds de start van de Levenslooppoli ADHD in 2011 werken medewerkers van verschillende instellingen soepel samen om kinderen en volwassenen met ADHD snelle toegang en goede zorg te bieden, gedurende hun hele levensloop. Professionals en verwijzers tonen hier steeds meer belangstelling voor. De poli is de afgelopen jaren dan ook flink gegroeid. Tijd om te evalueren.

De Levenslooppoli ADHD, een samenwerkingsverband van PsyQ, Lucertis en De Jutters, presenteerde zich eind maart van dit jaar aan een gezelschap van zo’n tachtig verwijzers en collega’s: huisartsen, ervaringsdeskundigen en professionals.

Op deze interessante bijeenkomst stond de toegevoegde waarde van de Levenslooppoli ADHD voor patiënten en professionals centraal. De Levenslooppoli verschilt op een aantal punten van de gebruikelijke organisatie van de zorg voor ADHD. De behandeling van jongeren met ADHD vindt bijvoorbeeld in hetzelfde gebouw plaats als die van volwassenen. Bij de overgang van jeugdpsychiatrie naar volwassenenzorg naar ouderenzorg is er een zogenoemde warme overdracht. Dat betekent dat patiënten begeleid worden van de ene naar de andere behandelaar. Informatie en deskundigheid voor patiënten en professionals blijven zo behouden.

Ook zorgt het voor duidelijkheid. Elders moeten mensen met ADHD zich tijdens hun levensloop bij verschillende instellingen aanmelden voor hulp. Daardoor ontbreekt vaak kennis over diagnostiek en behandeling.

Aansluitend aanbod

Adolescenten zijn een belangrijke doelgroep in de Levenslooppoli. Het is bekend dat jongeren met ADHD in groten getale afhaken tijdens hun behandeling. Dat is jammer, omdat zij in deze levensfase belangrijke keuzes moeten maken die van grote invloed zijn op hun toekomst. De poli zorgt voor regelmatige behandeling tijdens deze fase, zodat de jongeren stabiel blijven, hun school afmaken en niet ten prooi vallen aan de verleidingen van alcohol en drugs. Hierbij richt de poli zich op hun wensen en behoeften. Aansluiten bij hun leefwereld is belangrijk. Hulpverleners moeten dan ook affiniteit hebben met jongeren. De Levenslooppoli ADHD hanteert geen strikte scheiding tussen de kinder- en volwassenenpsychiatrie bij 18 jaar. Er wordt steeds bekeken welk aanbod het beste aansluit bij de persoon in kwestie.

Opvoeden met ADHD

De oudertraining ‘Opvoeden met ADHD’ is tijdens het symposium uitgebreid toegelicht. Dit is een training over opvoeden voor ouders met ADHD – en eventueel hun partner – die een kind hebben dat ook ADHD heeft. De meerwaarde van deze training: deskundigheid wordt ingebracht vanuit meerdere vakgebieden, uit zowel de volwassenen- als de kinderpsychiatrie. Op die manier maakt het hele gezin deel uit van de behandeling.

Ouderen

Uit onderzoek blijkt dat ADHD en de bijbehorende beperkingen niet overgaan met het ouder worden. ADHD binnen de ouderenzorg is nog nauwelijks bekend. Patiënten stuiten daardoor op veel onbegrip en krijgen niet de behandeling die ze nodig hebben. De Levenslooppoli heeft ook aandacht voor ouderen met ADHD.

Een moeder van een 18-jarige dochter met ADHD:

“Ik ben enthousiast over de Levenslooppoli. Het is goed dat er aandacht is voor de overgang van jongere naar volwassene, ook voor ons als ouders. Als ouder van een kind met ADHD ben je gewend dat je de zaken voor je kind moet regelen. Ze roept wel dat ze alles kan, maar in veel gevallen lukt dat dus niet. Zo brengen we nog twee à drie keer per week het vergeten broodtrommeltje naar school. Toen ik bij het eerste telefoongesprek vroeg of ik mee kon komen naar het intakegesprek, antwoordde u: “Ja, als uw dochter dat goed vindt.” Dat was een eyeopener voor mij. En die was nodig en nuttig om me te realiseren dat mijn rol als moeder verandert nu zij volwassen is.”
overgang van jeugdpsychiatrie naar volwassenenzorg naar ouderenzorg is er een zogenoem- de warme overdracht. Dat betekent dat patiënten begeleid worden van de ene naar de andere behandelaar. Informatie en deskundigheid voor patiënten en professionals blijven zo behouden.

Tekst: Brenda Leest, psycholoog Levenslooppoli ADHD

Brenda Leest, psycholoog Levenslooppoli ADHD, schreef een verslag over dit minisymposium voor Balans Magazine.
Balans Magazine is een uitgave van de Landelijke Oudervereniging Balans, voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, het Syndroom van Asperger en PDD-NOS.

Balans Magazine verschijnt 9 maal per jaar voor leden

Bron: psyq.nl 

Dit bericht is 3704 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail