Congres Traumasporen in lichaam, brein en geest – complex trauma en behandeling

Facebooktwitterlinkedinmail

14 februari 2019 – Uitgeverij Mens! organiseert op 14 juni het  congres Traumasporen in lichaam, brein en geest – complex trauma en behandeling met prof. dr. Bessel van der Kolk. Hij is een vooraanstaand clinicus, wetenschapper en docent op het gebied van posttraumatische stress. In zijn werk brengt hij de neurobiologische, psychodynamische, interpersoonlijke en ontwikkelingsaspecten van de gevolgen van trauma samen.

Trauma verandert de wijze waarop het brein informatie verwerkt en het lichaam zich tot de buitenwereld verhoudt. Trauma maakt mensen bang om te voelen wat ze voelen en te weten wat ze weten. Dat leidt tot hartzeer en een ernstig gebrek aan synchroniciteit met zichzelf en hun omgeving. Tijdens het congres zal prof. dr. Bessel van der Kolk (VS) om te beginnen een inleiding geven in de neurobiologische aspecten van trauma en de aard van herinneringen bij getraumatiseerde mensen, vooral in het geval van complex trauma in de kindertijd. Vervolgens zal hij uitvoerig ingaan op de implicaties hiervan voor de therapeutische praktijk en wegen die kunnen leiden tot herstel.

Recent onderzoek met neurobeeldvormingstechnieken heeft ons veel geleerd over de plek in ons brein waar ‘gewone’ en traumatische herinneringen worden opgeslagen. Traumatische herinneringen worden bewaard als gedissocieerde zintuiglijke en perceptuele fragmenten van de ervaring. Alleen via specifiek daarop afgestemde benaderingen kan hier toegang toe worden verkregen voor herstel.

Trauma in de kindertijd is van invloed op de ontwikkeling van het gevoel van eigenwaarde en de mogelijkheid om ons op effectieve wijze tot anderen te verhouden. Prof. dr. Bessel van der Kolk zal uitleggen hoe specifiek chronisch vroegkinderlijk trauma in brein en lichaam wordt opgeslagen. Hierbij zal hij inzichtelijk maken waarom complex trauma en gehechtheidsbreuken ingrijpende gevolgen hebben op het gebied van cognitie, affectregulatie, de ontwikkeling van het ‘zelf’ en onze interacties met anderen. 

Vervolgens zal de dag geheel in het teken staan van de behandeling van trauma. Besproken wordt hoe cliënten geholpen kunnen worden om stap voor stap te leren niet meer op ervaringen in het heden te reageren met een herhaling van hun verleden: een val waarin ze vanwege veranderde biologische systemen keer op keer terechtkomen. De therapeutische mogelijkheden die worden verkend dienen om deze cirkel van re-enscenering en lijden te doorbreken en om vriendschap te sluiten met de innerlijke ervaring. Gezien de kwetsbaarheid van interpersoonlijke verbindingen na ernstige vertrouwensbreuken, worden ook problemen met empathie en grenzen in de therapeutische relatie belicht.

Therapieën die werken beginnen allemaal met een basisgevoel van rust en veiligheid. Hoe kalmer we zijn, hoe meer we onszelf kunnen toestaan om te weten wat we weten en te voelen wat we voelen. Maar hoe komt iemand die door trauma in een staat van hyper- of hypoarousal verkeert in deze toestand van rust en veiligheid? En hoe kunnen de traumatische ervaringen vervolgens verwerkt worden? Prof. dr. Bessel van der Kolk zal een overzicht geven van hoe EMDR, yoga, Internal Family Systems (IFS), sensomotorische benaderingen, theater en neurofeedback kunnen bijdragen aan het verwerken van de traumatische ervaringen – zodat mensen hun verleden op een goede manier achter zich kunnen laten en zich volledig levend in het hier en nu kunnen voelen.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij NIP, NVvP, FGzPT, NVP, VEN, NVRG, VGCt, NVO, VVH en SRVB.

Voor meer informatie: www.uitgeverijmens.nl/congres

Prof. dr. Bessel van der Kolk is de auteur van het boek ‘Traumasporen – Het herstel van lichaam, brein en geest na overweldigende ervaringen

Dit bericht is 2505 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail