Congres Integrale Traumabehandeling en de dialectiek van cognities en emoties

Facebooktwitterlinkedinmail

22 september 2017 – Op 11 oktober 2017 organiseert het Centrum Late Effecten Vroegkinderlijk chronische Traumatisering (CELEVT) haar vijfde congres  in Amersfoort. Het onderwerp dit jaar: Integrale traumabehandeling en de dialectiek van cognities en emoties in de behandeling van in de kinderjaren emotioneel mishandelde en verwaarloosde volwassenen. 

Er is discussie over hoe de behandeling van in de kinderjaren emotioneel mishandelde en verwaarloosde volwassenen er uit zou moeten zien. De vragen zijn: Hoe kan binnen de context van verleden en heden passende integrale traumabehandeling plaatsvinden? Hoe kan binnen de fasegerichte traumabehandeling ook gewerkt worden met het ‘tekort’ om te voelen en emoties te reguleren? En hoe om te gaan met hechtingsproblematiek en de psychodynamiek van overdracht, tegenoverdracht en re-enactment in de therapeutische relatie?

Van de verschillende vormen chronische – langdurige en aanhoudende – traumatisering in de kinderjaren worden volgens de Nationale Prevalentiestudie Mishandeling emotionele mishandeling en verwaarlozing (11 % en 36 %) veel gerapporteerd. Toch blijft dit thema in verhouding tot fysieke mishandeling en seksueel misbruik (18 % en    4 %), zowel in de wetenschap als in de klinische praktijk nog onderbelicht. Terwijl grootschalige epidemiologische onderzoeken laten zien dat juist emotionele mishandeling en verwaarlozing ernstige en langdurige psychische, somatische en sociale gevolgen in de volwassenheid kunnen hebben. Met een langdurige negatieve invloed op gevoelens van eigenwaarde, op de kwaliteit van interpersoonlijke relaties en het cognitief en emotioneel functioneren. Dat zien we terug in de dagelijkse behandelpraktijk waar in het contact met de behandelaar ervaringen en gevoelens van vroeger opnieuw opspelen.

Wij mogen u vooraanstaande plenaire sprekers voorstellen die vanuit hun eigen expertise ingaan op de wetenschappelijke stand van zaken en de klinische praktijk. In de middag kunt u kiezen uit een scala van interessante workshops die u handvatten zullen geven voor de dagelijkse behandelpraktijk. De dag is ook een uitstekende gelegenheid om collega’s te ontmoeten die werkzaam zijn in het traumaveld.

Meer informatie over het congres op www.celevt.nl

Direct aanmelden voor het congres

Dit bericht is 1288 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail