Congres Behandeling van vroegkinderlijk trauma en traumagerelateerde dissociatie

Facebooktwitterlinkedinmail

28 juli 2018 –Op 14 maart 2019 organiseert Uitgeverij Mens! in de Reehorst in Ede het Congres: Behandeling van vroegkinderlijk trauma en traumagerelateerde dissociatie.

Een van de belangrijkste gevolgen van vroegkinderlijke chronische traumatisering is dissociatie, variërend van mild tot ernstig. De traumatische ervaringen waren zo ondraaglijk dat, om het te overleven, dit beleven psychisch afgesplitst moest worden. Als de gebeurtenissen voorbij zijn, blijft deze opdeling in stand waarbij de traumagevoelens door een of meerdere delen van de persoonlijkheid worden bewaard en een of meer andere delen zich erop gaan richten om het leven zo gewoon mogelijk door te leven en de traumatische ervaringen op afstand te houden. Zo kunnen de traumatische ervaringen niet worden geïntegreerd en kunnen zij elk moment weer gereactiveerd worden.

Tijdens het congres zullen de psychotherapeutische principes worden besproken die van toepassing zijn op cliënten met vroegkinderlijk trauma, ongeacht de mate van dissociatie, en zullen zowel de gelijkenissen als de verschillen tussen cliënten zonder en met een dissociatieve stoornis worden benoemd.

Programma

Casusformulering – Kathy Steele (lezing in het Engels)

Chaos, vermijdingsstrategieën, weerstand, overdracht en tegenoverdracht, innerlijke conflicten, comorbide diagnoses en een onveilige gehechtheidsstijl zijn slechts enkele van de factoren die het lastig maken om de therapie op koers en de therapeutische relatie in evenwicht te houden bij de behandeling van cliënten met vroegkinderlijk trauma en dissociatie. Besproken zal worden hoe een casusformulering kan worden opgesteld die een overzicht biedt van de interne organisatie van de cliënt, waarna een rationeel behandelplan kan worden geformuleerd. Daarbij wordt verkend hoe op samenwerking gerichte therapeutische doelen kunnen worden vastgesteld, rekening houdend met de noodzaak om de behandeling aan te passen aan de individuele cliënt.

dissociatieKathy Steele, Suzette Boon en Onno van der Hart zijn de auteurs van het boek Behandeling van traumagerelateerde dissociatie..

 

 

Stabilisatiefase – Suzette Boon (lezing in het Nederlands)

In Nederland zijn er – opnieuw – verschillende controverses over de behandeling van cliënten met vroegkinderlijk trauma en dissociatieve stoornissen. Een controverse betreft de noodzaak van een stabilisatiefase. Er zijn collega’s die van mening zijn dat het effectiever is om meteen de focus te richten op de traumatische ervaringen. Maar kan dat altijd, of zelfs nooit met deze complexe cliënten? Een andere controverse betreft het al of niet werken met dissociatieve delen van de persoonlijkheid. Is dat wel nodig? Worden de problemen niet erger? Deze dilemma’s zullen besproken worden. Daarnaast ligt de nadruk op de noodzaak van en mogelijkheden tot het opbouwen van een therapeutische relatie die ‘goed genoeg’ is.

Traumatische herinneringen integreren – Onno van der Hart (lezing in het Nederlands)

Een essentiële uitdaging in de behandeling van vroegkinderlijk trauma en dissociatie is het vinden van een goed antwoord op de vraag wanneer de focus gelegd kan worden op de integratie van traumatische herinneringen. In elke therapie bestaat het risico dat hiermee te vroeg dan wel te laat wordt begonnen. Specifieke uitdagingen voor de integratie/verwerking van traumatische herinneringen zullen worden besproken: (1) dissociatieve delen effectief bijstaan in het integreren van traumatische herinneringen; (2) de te confronteren traumatische herinneringen zodanig opdelen dat het risico van falen, met alle gevolgen van dien, minimaal is; en (3) de zitting zodanig afronden dat het risico op ontregeling na afloop minimaal is.

Lees hier het interview met Onno van der Hart over traumagerelateerde dissociatie 

Accreditatie
Gaccrediteerd door: FGzPt, NVP, NVvP, NIP, VGCt, VEN, VSR, NFG, VVAK, VVH

Voor meer informatie: www.uitgeverijmens.nl/congres2019 >>

 

 

 

Dit bericht is 3652 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail