Cliënten van GGz Centraal werken mee aan de doorontwikkeling van de e-health App

Facebooktwitterlinkedinmail

e-health

Sinds een paar maanden hebben cliënten van GGz Centraal via hun smartphone toegang tot hun online behandelomgeving mijn.ggzcentraal.

Met de GGz Centraal App kunnen cliënten eenvoudig contact onderhouden met hun behandelaar, opdrachten maken, metingen bijhouden en berichten sturen. De GGz Centraal App geeft onze cliënten de vrijheid om zelf te bepalen waar en wanneer zij aan hun behandeling willen werken.

De App is als pilot ingezet bij cliënten van Marina de Wolf; ons specialistisch centrum voor de behandeling van angst- en dwangklachten. De App helpt cliënten via psycho-educatie en oefeningen om beter om te gaan met hun angsten.

Door de App zijn cliënten vertrouwd geraakt met de mogelijkheden van hun smartphone. Cliënten worden gestimuleerd om hun smartphone in te zetten voor hun behandeling. Ze  maken opnames van therapiegesprekken. Ook maken ze filmpjes in hun thuissituatie om de behandelaar meer inzicht te geven in hun klachten. Oefeningen thuis worden via beeldtelefoon (face time) begeleid.

Bij de evaluatie van het gebruik van de App bleek dat behandelaren en cliënten tot nu toe zeer tevreden zijn. Maar er kwamen ook een paar verbeterpunten naar voren. Zo is de snelheid van de App nog voor verbetering vatbaar en missen cliënten de mogelijkheid om de App te gebruiken voor persoonlijke notities.

In de nieuwste versie van de App is dat inmiddels opgelost. De App is uitgebreid met een module waarmee cliënten op elk gewenst moment hun dagboek kunnen bijwerken.

Na de succesvolle pilot bij Marina de Wolf gaan we de App ook inzetten bij de andere onderdelen van GGz Centraal. Medio november kunnen 14 behandelprogramma’s gebruik maken van de App.

Bij de implementatie staat de gebruiksvriendelijkheid van de App centraal. Onze cliënten spelen hierbij een belangrijke rol. Zij worden zo vroeg mogelijk bij elk project betrokken. Een mooi voorbeeld is de implementatie van de App bij Emerhese, ons behandelcentrum voor cliënten met een autismespectrumstoornis. Hier werken cliënten intensief mee aan de doorontwikkeling van de inhoud en de functionaliteit van de App.

Cliënten van Emerhese hebben in hun dagelijkse leven meestal moeite met complexe situaties. Zo kan het bijvoorbeeld lastig zijn voor een cliënt om op tijd te komen voor een afspraak buiten de deur. Een overzichtelijk stappenplan zou hierbij kunnen helpen.  Daarom gaan we dit soort stappenplannen aanbieden via de App.

Cliënten kunnen zelf meebouwen aan de App. Via een handig programma kunnen ze zelf een prototype ontwerpen van een stappenplan. Als het stappenplan goed werkt, wordt het toegevoegd aan de App.

Maar met een goede inhoud alleen zijn we er nog niet. Het is belangrijk dat de inhoud ook beklijft. En dat hangt vaak af van de presentatievorm. De één heeft de voorkeur voor een stappenplan dat bestaat uit korte tekstblokjes. De ander krijgt de informatie liever via een instructiefilm aangeboden. Daarom maken we voor één stappenplan meerdere versies. Zodoende kunnen we de informatie echt op maat aanbieden.

De doorontwikkeling van de App is dus in volle gang. Onze e-health leverancier IPPZ maakt het mogelijk dat de uitbreiding van de App ook gebruikt kan worden door cliënten van onze samenwerkingspartners GGz Breburg, Arkin, GGNet en Altrecht.

Bekijk bijgaand ons promotiefilmpje om een indruk te krijgen van de werking van de App.

Matthijs Jantzen
Projectleider e-health GGz Centraal

Bron: ggzcentraal.nl 

Dit bericht is 1980 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail