CBS-cijfers van aantal jongeren met AWBZ- en Zvw-jeugdzorg

Facebooktwitterlinkedinmail

jeugd02

In StatLine zijn twee maatwerktabellen gepubliceerd over het aantal jongeren met Zvw– en AWBZ-jeugdzorg per gemeente. Ze zijn uitgesplitst naar zorg met verblijf én zorg zonder verblijf. De StatLine databank is de elektronische databank van het CBS met statistische informatie.

Maatwerktabellen
1. De eerste tabel bevat informatie over het aantal jongeren tot 18 jaar dat gedurende het jaar één of meer vormen van tweedelijns curatieve (geneeskundige) geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw) heeft ontvangen uitgesplitst naar zowel zorg met verblijf versus zorg zonder verblijf als gemeente.
2. De tweede tabel bevat het aantal jongeren tot 18 jaar (uitgesplitst naar gemeente) dat in het verslagjaar een indicatie heeft voor AWBZ-zorg zonder verblijf en/of zorg met verblijf van de zorg die overgaat naar de nieuwe Jeugdwet 2015.   Woonplaatsbeginsel

De indeling naar gemeente is niet gemaakt op basis van de inschrijving in de Gemeentelijke Basisadministratie, maar op basis van de daadwerkelijke verblijfplaats van de jongere op 1 januari van het verslagjaar of bij de eerste inschrijving in de GBA. Er is uitgegaan van het woonplaatsbeginsel zoals dat is toegepast in de Jeugdwet die vanaf 2015 in werking treedt.

Verslagjaar
De cijfers hebben bij AWBZ-zorg betrekking op 2011 en 2012. Bij Zvw-zorg zijn voor 2012 geen nauwkeurige cijfers over de uitsplitsing naar zorg met verblijf versus zorg zonder verblijf beschikbaar.

Maatwerktabellen
Hieronder vindt u de links naar de maatwerktabellen:

Bron: vgn.nl 

Dit bericht is 2472 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail