19 juni 2015 – Gemeenten worstelen met het goed vormgeven van de keukentafelgesprekken. Dit blijkt uit de digitale raadpleging ‘Zorg naar gemeenten’ van de samenwerkende cliëntenorganisaties. Op basis van de raadpleging hebben de organisaties aanbevelingen voor gemeenten  opgesteld. Mens…

Gemeenten willen stabiliteit en rust voor hun burgers Geef de Wmo2015 en Jeugd(wet) een kans! Het voornemen van het kabinet om het budgettaire probleem in de Wlz bij gemeenten neer te leggen, is onterecht en geheel onacceptabel. Het trekt een zware wissel op de inwoners van gemeenten die zorg nodig …