De stemmen die mensen soms in hun hoofd horen zijn veel gevarieerder en complex dan tot nu toe gedacht. De meeste mensen horen meerdere stemmen met verschillende karaktertrekken. Vaak ervaren ze ook een lichamelijk effect van de stemmen. Ook blijkt dat zowel mensen met als zonder een psychiatrische…

Temstem, de app die iemand kan helpen controle te krijgen over zijn stemmen, heeft de Rotterdam Designprijs 2013 gewonnen. De internationale jury vond ‘het design van de applicatie prachtig gecombineerd met het maatschappelijk vraagstuk van stemmen horen’ en koos Temstem unaniem als winnaar. Psy…