21 maart 2018 – Depressie is op weg de aandoening te worden die wereldwijd de grootste ziektelast veroorzaakt. De geregistreerde antidepressiva zijn weliswaar effectief, maar het effect laat lang op zich wachten en is bescheiden in omvang [1] zo meldt dejongepsychiater.nl Inmiddels is duidelij…