9 januari 2017 –  Hulpverleners in de GGz lopen een relatief hoog risico om tijdens hun werk met agressie geconfronteerd te worden. Agressie is bepaald geen eenvormig fenomeen. Afhankelijk van de persoonlijke en psychopathologische kenmerken van de patiënt, de aard van de interacties met men…

Het tegengaan van agressie begint met duidelijke afspraken op de werkvloer. Er is nu een handig hulpmiddel ontwikkeld, de AgressieWijzer, waarmee je in een paar stappen die duidelijkheid zelf kunt creëren. Met de AgressieWijzer werk je in drie stappen met je team naar meer duidelijkheid over agres…

Minister Schippers van VWS heeft bekendgemaakt dat zij jaarlijks 1 miljoen extra zal investeren bovenop de bestaande ondersteuningsregeling ‘Veilig Werken in de Zorg’. Met de ondersteuningsregeling kunnen zorginstellingen, door het inzetten van externe deskundigen, hun anti-agressiebeleid een ex…

De Agressie Analyse Kaartenset kan gebruikt worden om een afzonderlijk incident te analyseren maar ook om een cluster van incidenten te beschouwen. Door de hoeveelheid kaarten worden medewerkers geprikkeld hun blikveld te verruimen en worden ze zich meer bewust dat veel verschillende én beïnvloedb…