Het brein van kinderen met autisme is bijzonder actief in ruststand. Dat zou blijken uit een nieuw, experimenteel onderzoek.  De hersenen van autistische kinderen genereren in hun ruststand naar schatting 42 procent meer informatie dan de hersenen van kinderen zonder autisme. Mogelijk verklaart …

In dit visiedocument leest u hoe de ambitie om de kwaliteit van de forensische zorg verder te verbeteren de komende jaren vorm krijgt. Door samen te werken aan het versterken van het zorgaanbod; het verkorten van de behandelduur; het verhogen van de efficiency; en het optimaliseren van de in-, door-…

Mensen die een onbekommerde jeugd hebben gehad, lopen op latere leeftijd een groter risico dat ze na stress een depressie krijgen.  Omgekeerd geldt hetzelfde: een weinig gelukkige jeugd kan de kans juist verkleinen dat iemand na stress in een depressie belandt. Dat blijkt uit onderzoek onder 1000 j…

Maandag 20 januari is het weer Blue Monday. Dit zou de meest deprimerende dag van het jaar zijn. Sombere gevoelens op deze dag kun je niet verwarren met een echte depressie. Maar de feestdagen zijn voorbij, het is buiten koud en nat, het duurt nog even voordat het weer zomer is en het geld is...

De Tweede Kamer behandelt de Participatiewet. GGZ Nederland heeft samen met het Landelijk Platform GGz, Ieder(in), MEE en VGN een lijst met vragen opgesteld als input voor de vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Kamer. Dinsdag 21 januari stellen de Kamerleden vragen aan staatssec…

Onder artsen zou grote ruzie zijn ontstaan rondom de euthanasie van een 35-jarige psychiatrische patiënt, eind 2012. Daarover bericht Trouw zaterdag. Euthanasie van psychiatrische patiënten is lastig omdat zij niet altijd wilsbekwaam zijn. Daarvoor moeten zogenoemde Scen-artsen, consulterende a…

Op 1 januari 2014 wordt de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) omgevormd naar een stelsel met een ‘generalistische basis GGZ’ en een ‘gespecialiseerde GGZ’. Op www.invoeringbasisggz.nl bieden twaalf partijen informatie aan over de invoering van de generalistische basis GGZ en de veranderinge…

De zorg voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen die zelf geen hulp zoeken is verbeterd. In steeds meer regio’s hebben centrumgemeenten, GGD’en en GGZ-instellingen de voorwaarden voor zorg aan deze kwetsbare patiënten op orde. Dat blijkt uit een vervolgonderzoek van de Inspectie…