De oplossing die de NZa heeft ingevoerd om privacy van patiënten in de GGZ te borgen is goed. Dat oordeelt het College voor beroep (CBb). Het CBb heeft in haar oordeel de belangen van patiënten en behandelaars goed afgewogen. Het beroep van de Koepel van DBC-vrije praktijken (KDVP) tegen de NZa is…