Psychologen en therapeuten rekken behandelingen graag met een extra uurtje vanwege de hogere vergoedingen die daar tegenover staan, aldus de Telegraaf. Uit onderzoek van het CPB blijkt dat behandelaars in de GGZ  creatief omgaan met de mogelijkheden in het nieuwe bekostigingsmodel, de Diagnose Beh…

De Nederlandse vereniging van ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben een website www.dezorgnota.nl gemaakt om patiënten en verzekerden uitleg te geven over de inhoud van de vernieuwde zorgnota. De website biedt informatie over de zorgnota en de kosten van ziekenhuiszorg. De si…

Verschillende ggz-instellingen krijgen van de bank minder ruimte om kort geld te lenen. Door de inperking van de kredietfaciliteit komt de liquiditeit onder druk te staan. In sommige gevallen kan er zelfs “gerede twijfel over de continuïteit” ontstaan. Branchevereniging GGZ Nederland vraagt daa…

Het marktaandeel van reguliere ggz-aanbieders is sinds 2009 met tien procent afgenomen. Nieuwe ggz-aanbieders zagen hun omzet juist stijgen. Dat staat in het sectorrapport Ggz 2012 van GGZ Nederland. In 2009 hadden de reguliere ggz-aanbieders nog 884.456 dbc’s onder handen. Daarmee hadden ze …

Het NIP heeft de NZa geadviseerd over de methode om maximale tarieven vast te stellen voor de ggz. Het NIP heeft onder meer geadviseerd om de NZa tarieven meer op maximale kostprijs te baseren waarmee een grotere bandbreedte ontstaat voor onderhandelingen tussen zorgaanbieders met verzekeraars. Ook …