Als het aan de NZa ligt gaan er in de basis ggz vanaf volgend jaar vrije prijzen gelden Het belangrijkste voordeel van deregulering is naar mening van de NZa dat belemmeringen in het implementeren van innovatieve zorgvormen en het anders organiseren en betalen van zorg worden weggenomen. Een ander v…

Aanbieders van basis-ggz moeten patiënten soms wegsturen omdat zij het inkoopplafond bij de betreffende verzekeraar voor 2014 al hebben bereikt. Patiënten kunnen daardoor niet altijd bij de aanbieder van hun keuze terecht en huisartsen moeten ‘leuren’ met hun patiënten. Dat blijkt uit een ron…