17 juni 2015 – Het zorgstelsel is ingrijpend veranderd, maar daar mag de patiënt niet de dupe van worden. Daarom gaat GGZ Nederland in gesprek over verbeteringen. De brancheorganisatie vindt een goede communicatie tussen huisarts en specialistische ggz-instelling van groot belang nu de bewegi…

Omdat er nog veel vragen zijn rond de doelgroep chronisch/EPA in de basis ggz is halverwege 2014 een werkgroep gestart die zich heeft beziggehouden met de vraag wanneer deze doelgroep overgedragen kan worden vanuit de gespecialiseerde ggz naar de Generalistische Basis GGZ, de huisartsenpraktijk en/o…