Buurtwerk inzetten tegen angst en depressie

Facebooktwitterlinkedinmail

depressie

6 augustus 2015 – Depressie en angst(stoornissen) zijn niet willekeurig geografisch over de bevolking verspreid. In buurten in de grote steden met een sterke sociale cohesie is minder psychische nood dan in buurten met weinig burencontact en minder samenhang, ook na correctie voor sociaal-economische factoren. “Het verminderen van verschillen in psychische nood tussen buurten vergt wellicht het verbeteren van sociale interacties tussen buurtgenoten,” schrijven Özcam Erdem en zijn collega’s in het European Journal of Public Health.

Onderzoek

Erdem en zijn collega’s ondervroegen 18.173 inwoners van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag naar hun achtergrond en woonsituatie, hun mening over de buurt als ook naar het voorkomen van depressie en angststoornissen. Vrouwen en alleenstaanden meldden meer psychische nood, evenals mensen met een lage opleiding en mensen zonder werk. Er bleek een duidelijk verband te zijn tussen de status van de buurt en psychische nood, maar dat verband kon voor een “aanzienlijk” deel worden verklaard door een hogere sociale cohesie.

Groen

Er was verrassend genoeg geen verband vast te stellen tussen de hoeveelheid groen in de buurt, het woningonderhoud en de urbanisatiegraad. Dit is enigszins in tegenspraak met buitenlandse studies waarin wel een verband tussen deze factoren en depressie werd gemeld. Erdem en zijn collega’s vermoeden dat deze verschillen tussen buurten in Nederland kleiner zijn.

Bron: ntvg.nl

Dit bericht is 956 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail