Brandbrief Landelijk Platform GGZ: Bezuinig het eerste jaar niet op begeleiding

Facebooktwitterlinkedinmail

lpggz

Gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk voor de begeleiding van jongeren en volwassenen met een beperking. Tegelijkertijd krijgen ze te maken met een forse korting op de budgetten. Het Landelijk Platform GGz roept samen met vijf PG-organisaties de fractievoorzitters van de politieke partijen op om deze bezuinigingen in ieder geval in het eerste jaar niet door te voeren. Dat maakt het mogelijk om de bestaande vormen van begeleiding zoveel mogelijk te continueren.

Specifieke begeleiding en passende dagbesteding

Het niet korten op het budget is vooral belangrijk voor mensen die nu een extramurale AWBZ-indicatie hebben met begeleiding. Zij moeten straks een beroep doen op de Wmo of Jeugdwet. Vaak gaat het om specifieke begeleiding en passende dagbesteding. Velen hebben deze zorg nu met een PGB geregeld.

Daarnaast moeten mensen die nu thuiswonen met een extramurale indicatie, voor 1 januari 2015 de mogelijkheid krijgen om onder gelijkblijvende condities in de WLZ in te stromen. De organisaties verwachten namelijk dat een flink deel van de mensen met een extramurale indicatie eigenlijk thuishoort in de WLZ en niet in de Wmo of Jeugdwet.

Meer tijd

Indien niet op korte termijn duidelijkheid ontstaat is het te overwegen om de Wet langdurige zorg (WLZ) een jaar later in te voeren. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor een zorgvuldig besluitvormingsproces en kan ook goed gekeken of mensen die nu een extramurale AWBZ-indicatie hebben beter passen binnen de WLZ of WMO. Mocht besloten worden tot uitstel van de WLZ dan adviseren wij de transitie intramurale ggz eveneens uit te stellen. Hiermee wordt voorkomen dat cliënten onnodig meerdere keren tussen stelsels heen en weer geschoven worden. De voorwaarden voor deze transitie kunnen verder gehandhaafd blijven conform de kamerbrief en bijlage d.d. 25 maart van de staatssecretaris.

De mensen waar het om gaat

Het niet korten op het budget is vooral belangrijk voor mensen die nu een extramurale Awbz-indicatie hebben met begeleiding. Zij moeten straks een beroep doen op de Wmo of Jeugdwet. Vaak gaat het om specifieke begeleiding en passende dagbesteding voor bijvoorbeeld mensen met een ernstige psychiatrische aandoening die thuis wonen, mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een meervoudige lichamelijke beperking of ouderen met respijtzorg. Velen hebben zorg nu met een PGB geregeld.

Het wegnemen van de korting op begeleiding en de terugkeermogelijkheid naar de WLZ geeft gemeenten meer tijd om passende oplossingen te realiseren met aanbieders en met budgethouders.

De brief aan de fractievoorzitters en de woordvoerders van VWS is afkomstig van: Ieder(in), CSO, het Landelijk Platform GGz, LOC, NPCF en Per Saldo.

Bron: platformggz.nl  

Dit bericht is 1654 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail