Bijeenkomst ‘Veilige zorgrelatie’ op 21 mei

Facebooktwitterlinkedinmail

B82497873Z.1_20120502101438_000+GR999MQ1.1

Komt mishandeling vóór in de zorgrelatie door professionals en vrijwilligers in de zorg? Hoe ziet dat er dan uit? Hoe kunnen we het voorkómen? En áls het voor komt, wat kunnen we dan doen?

Het ministerie van VWS ontwikkelt de richtlijn ‘Veilige zorgrelatie’ met handvatten voor een veilige zorgrelatie voor de langdurende zorg (verpleging, verzorging en thuiszorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg).

De richtlijn is onderdeel van het VWS-Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’. Op dinsdag 21 mei van 13.00 tot 17.15 uur wordt daarvoor een interactieve bijeenkomst in het Congrescentrum 1931, Brabanthallen, ’s-Hertogenbosch georganiseerd voor professionals, management, bestuurders, staf-/ kwaliteitsmedewerkers, cliëntenraadsleden en vrijwilligers, uit de branche van verpleging, verzorging en thuiszorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg.

De richtlijn heeft tot doel om bestuurders, professionals en vrijwilligers van zorgorganisaties te ondersteunen bij het voorkómen van en omgaan met mishandeling en ontspoorde zorg in een zorgrelatie gepleegd door professionals en vrijwilligers.

GGZ Nederland zit in de klankbordgroep van de richtlijn Veilige Zorgrelatie en vindt het belangrijk dat er een richtlijn ontwikkeld wordt die daadwerkelijk ondersteunend is voor de praktijk voor preventie van en interventie bij mishandeling in de zorgrelatie gepleegd door professionals of vrijwilligers van zorgorganisaties.

Een conceptversie zal na de zomer in een aantal zorgorganisaties als pilot worden getest. Mocht u daarvoor belangstelling hebben, dan is deelname aan deze bijeenkomst een ‘must’!

Programma

  • 13.00 Ontvangst met een kopje koffie of thee en iets lekkers
  • 13.15 Welkom; toelichting doel en de opzet van de bijeenkomst
  • 13.30 Optreden van het Toetstheater: het Toetstheater laat zien wat er voor cliënten, professionals en vrijwilligers op het spel staat in situaties waarin (mogelijk) mishandeling in de zorgrelatie of ontspoorde zorg aan de orde is. Het publiek krijgt de mogelijkheid om voorstellen te doen voor interventies, die door de acteurs op het podium worden uitgeprobeerd, tot lering en meestal ook vermaak. Meer informatie leest u opdeze website.
  • 14.30 Pauze
  • 15.00 Open Space: een dynamische werkvorm, waarin u zelf kunt aangeven wat in uw optiek van belang is bij het onderwerp veilige zorgrelatie. In kleine groepjes praat u met andere geïnteresseerden over de onderwerpen waar u belang aan hecht. Discussies worden afgesloten door de belangrijkste punten op een flapover te schrijven voor de plenaire terugkoppeling.
  • 16.45 Terugkoppeling van de resultaten van de Open Space, met een hapje en drankje
  • 17.15 Afsluiting

Aanmelden

Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 26 april. Er is een gelimiteerd aantal deelnemers. Mail uw naam, functie en organisatie waarin u werkzaam bent naarsmits@zorgessentie.nl onder vermelding van ‘aanmelding Veilige zorgrelatie 21 mei’. U ontvangt ca. 2 weken van tevoren per mail bevestiging van uw deelname, met verdere informatie.

Meer informatie

Meer informatie over de achtergrond van de te ontwikkelen richtlijn Veilige zorgrelatie (Pdf)

Bron: ggznederland.nl 

Dit bericht is 4345 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail