Bewoners pgb-wooninitiatieven blijven in Wlz, ook met laag zzp

Facebooktwitterlinkedinmail

ZifxrgaIO
Bewoners en wooninitiatieven halen opgelucht adem. Bewoners met een indicatie in een laag zzp kunnen gewoon in het huis van hun keuze blijven wonen. Dit is geregeld in het overgangsrecht van de Wlz.

Hoewel alle pijlen vorige week op het Wmo-debat waren gericht, was dit winstpunt zeker niet aan de aandacht van Per Saldo ontsnapt. Er waren nog wat vragen maar er kan nu worden vastgesteld dat mensen die in een wooninitiatief wonen met een laag zzp (1, 2 of 3), hun indicatie binnen de Wet langdurige zorg behouden. Zij worden dus niet overgeheveld naar de gemeente, ondanks het afschaffen van de lagere zzp’s bij nieuwe en herindicaties. Bestaande bewoners van kleinschalige wooninitiatieven worden daarmee gelijk geschakeld met bestaande bewoners van zorg in natura instellingen, die ook het recht behouden daar te blijven wonen.

Belangrijk
Omdat niet altijd zeker is, dat het zorgkantoor weet dat u met een laag zzp al in een wooninitiatief woont, is het raadzaam dit te melden aan het zorgkantoor.
Heeft u een laag zzp en wilt u in een pgb-wooninitiatief gaan/blijven wonen, dan moet u dat uiterlijk 1 januari 2016 schriftelijk kenbaar maken aan uw zorgkantoor. Loopt uw lage indicatie zzp in de loop van 2015 af, dan moet u dat voor de afloopdatum in 2015 doen. U blijft dan in de nieuwe Awbz/Wlz en u kunt in een wooninitiatief gaan/blijven wonen met uw lage zzp.

Nog onduidelijk
Per Saldo kan nog geen antwoord geven op de vraag hoe het precies is geregeld voor mensen die kenbaar maken in een wooninitiatief te willen gaan wonen. Moet iemand binnen een bepaalde termijn in een wooninitiatief gaan wonen of is het aangeven van de intentie voldoende?
Daarnaast is het de vraag wat er precies onder een startend wooninitiatief wordt verstaan. Moet er wel of niet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan om als zodanig beschouwd te worden? Ook op deze vraag zal in de verdere uitwerking van de wet een antwoord moeten komen.

Wat vindt Per Saldo
Per Saldo is verheugd over deze ontwikkeling. Hiermee komt in elk geval een einde aan de onzekerheid voor deze budgethouders, die zich niet meer hoeven af te vragen of ze wel op de plek van hun keuze kunnen gaan of blijven wonen. Ook voor de familie zal het een opluchting zijn dat de zoon, dochter, zus, broer, waarvoor vaak na jarenlang zoeken een passende woonplek is gevonden, er kan blijven. Daarnaast is het voor de wooninitiatieven met veel mensen met een laag zzp reden om de vlag uit te hangen. Voor hen stond het voortbestaan van het wooninitiatief op het spel.
Deze horde is in elk geval alvast genomen. Nu de andere voorwaarden nog, om het pgb in de Wlz als volwaardig middel voor eigen regie te kunnen blijven inzetten en de kosten van het wonen in een wooninitiatief betaalbaar te houden. Lees daarvoor de weblog van Aline Saers, 17 april 2014.

Wooninitiatieven
Per Saldo Wonen, voorheen Landelijk Steunpunt Wonen, beantwoordt een aantal vragen specifiek voor mensen in een wooninitiatief. Kijk daarvoor op www.woonzelf.nl, nieuwsberichten.

Uw vragen aan Per Saldo
De ledenlijn van Per Saldo staat vaak roodgloeiend. Wachttijden lopen soms op tot meer dan een half uur. Per Saldo vindt dat heel vervelend, maar heeft op dit moment geen andere mogelijkheden, lees: meer menskracht. Daarom de tip: stuur een bericht naar Per Saldo met uw vraag en vul het contactformulier in.

Bron: pgb.nl 

Dit bericht is 3067 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail