Betaal ik een ouderbijdrage Jeugdwet?

Facebooktwitterlinkedinmail

Jeugd-en-gezin3

U betaalt een ouderbijdrage Jeugdwet als uw kind 1 of meer dagen of dagdelen per week buitenshuis woont om jeugdhulp te ontvangen.

Wie betalen de ouderbijdrage Jeugdwet?

De volgende mensen betalen een ouderbijdrage:

  • onderhoudsplichtige (stief)ouders van het kind;
  • de opvoeder of verzorger (anders dan de ouder) van het kind;
  • de verwekker van het kind aan wie het vaderschap is toegewezen;
  • degene die samen met de ouder het gezag heeft over het kind.

Pleegouders hoeven geen ouderbijdrage te betalen.

Hoogte ouderbijdrage Jeugdwet

Hoeveel u moet bijdragen hangt af van:

  • de leeftijd van uw kind;
  • het soort jeugdhulp dat uw kind krijgt;
  • hoe lang uw kind buitenshuis verblijft.

De bedragen ouderbijdrage Jeugdwet per 1 januari 2015 vindt u op de website van het CAK.

CAK voert de ouderbijdrage Jeugdwet uit

Uw gemeente wijst aan wie die de ouderbijdrage moet betalen. De CAK int de ouderbijdrage Jeugdwet. Alle informatie over de ouderbijdrage leest u op de website van de CAK.

Bron: rijksoverheid.nl 

Dit bericht is 3346 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail