Behandeling Jeugdwet in Eerste Kamer weer uitgesteld

Facebooktwitterlinkedinmail

eerste kamer

De Eerste Kamer zal de nieuwe Jeugdwet niet op 28 januari behandelen, zoals gepland was. Als het kabinet op tijd aanvullende vragen beantwoordt, vindt de behandeling plaats op 11 februari.

De vaste commissie voor VWS van de Eerste Kamer heeft dinsdag besloten nadere vragen aan het kabinet te stellen over het wetsvoorstel voor een nieuwe Jeugdwet. De nadere vragen hebben onder meer betrekking op de privacy, de uitvoeringskracht van gemeenten, de jeugdpsychiatrie en een tijdens een deskundigenbijeenkomst vanuit veldorganisaties bepleite overgangstermijn van drie jaar. De commissie heeft tevens afgesproken te streven naar plenaire behandeling van het wetsvoorstel op dinsdag 11 februari, onder voorbehoud van tijdige en adequate beantwoording van de nadere vragen.

De commissie stelde op 23 december in het voorlopig verslag  pdf icoon al een groot aantal vragen over de nieuwe Jeugdwet. De staatssecretarissen Van Rijn (VWS) en Teeven (Veiligheid en Justitie) stuurden in reactie hierop op 10 januari de memorie van antwoord  pdf icoon naar de Eerste Kamer.

Het wetsvoorstel voor een nieuwe Jeugdwet is een stelselwijziging en regelt dat de verantwoordelijkheid voor de hulp aan jeugdigen en hun ouders in belangrijke mate bij gemeenten komt te liggen. Het is een van de belangrijke decentralisatievoorstellen van dit kabinet en heeft daarnaast een bezuinigingsdoelstelling. De Tweede Kamer heeft op 17 oktober 2013 ingestemd met het wetsvoorstel.

Dit bericht is 2481 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail