AWBZ-overgangscliënten: maak nu afspraken met aanbieders!

Facebooktwitterlinkedinmail

awbz wmo

Wie van mijn cliënten krijgen Wmo of Jeugdzorg in 2015? Weet de gemeente dat ook? Krijg ik op tijd een bericht van de gemeente? Dit zijn vragen die leven bij veel zorgaanbieders.

Het is daarom belangrijk dat gemeenten snel praktische afspraken maken met aanbieders over (toewijzing en declaratie bij) AWBZ-overgangscliënten.

Zo snel mogelijk

Veel gemeenten hebben al afstemming met aanbieders gezocht over de zorg voor overgangscliënten. Voor wie dat nog niet gedaan heeft, is het van belang om dat zo snel mogelijk te doen: uiterlijk voor dat de aanbieders de eerste declaraties indienen. Als de gemeente in staat is tijdig elektronische toewijzingsberichten (WMO301/JW301) voor de genoemde cliënten te verstrekken, dan verdient het de voorkeur om deze weg te bewandelen.

Zorgcontinuïteit uitgangspunt

De continuïteit van zorg is het uitgangspunt en een verantwoordelijkheid voor beide partijen:

  • Gemeenten kunnen duidelijkheid geven op basis van de cliëntgegevens uit de gegevensoverdracht (GO).
  • Aanbieders kunnen hun cliëntenbestanden met de module Uitstroom AWBZ doorlichten.

Uitstroommodule AWBZ

De Uitstroommodule AWBZ van het Zorginstituut biedt aanbieders de mogelijkheid snel gedetailleerd inzicht te krijgen in hoe cliëntenpopulatie uit de AWBZ instroomt in de Wlz, Wmo, Jeugdwet en/of Zvw. Voor het instromen van overgangscliënten en daarmee ook het rechtmatig mogen declareren is echter toestemming van de gemeente nodig.

Lijsten cliënten

De Uitstroommodule kan gedetailleerde lijsten van cliënten per gemeente produceren, gebaseerd op de cliëntregistratie van de zorgaanbieder. Dit is een goede basis voor een gesprek over de zorg voor overgangscliënten.

Gegevensoverdracht

Gemeenten ontvangen periodiek geactualiseerde lijsten met cliëntgegevens, waaronder ook de declaraties in de AWBZ. Gemeenten kunnen hiermee lijsten per aanbieder uitdraaien en zo de gegevens van aanbieders valideren. Let wel, dat er enig verschil in de administratie kan zijn bij cliënten die pas recent een indicatie hebben gekregen of pas sinds kort de indicatie bij de desbetreffende aanbieder verzilveren.

Dezelfde aanbieder

Als een gemeente het uitgangspunt hanteert dat de huidige aanbieders zorg aan overgangscliënten (mits gecontracteerd) mogen blijven bieden, dan:

  • Kunnen ze dat ook aan de aanbieders laten weten, liefst door middel van een bevestiging op cliëntniveau.
  • Gemeenten kunnen dan aanbieders vragen om gebruik te maken van de Uitstroommodule AWBZ om indicaties in het eigen cliëntsysteem te checken en een lijst aan te leveren bij de gemeente.
  • Gemeenten kunnen de lijst van aanbieders accorderen én voorzien van de Wmo-productcodes. Daarmee kan de aanbieder voorlopig zijn administratie aanpassen en hebben gemeente en zorgaanbieder een onderligger voor latere rechtmatigheidstoetsen.

Meer informatie

Bron: vng.nl

Dit bericht is 2919 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail