Arkin ontvangt 4 sterren EFQM-INK recognition

Facebooktwitterlinkedinmail
Unknown
Arkin is de eerste ggz-instelling in Nederland met een 4-sterren EFQM-INK recognition for excellence. Bestuursvoorzitter Jeroen Muller ontving het officiële certificaat met bijbehorende award tijdens een plechtige bijeenkomst, uit handen van INK-directeur Ruud Stassen. Toezichthouder Niek Klazinga nam een plastiek in ontvangst en onderstreepte hiermee het belang van deze unieke externe erkenning voor het kwaliteitsbeleid van Arkin.

Assessoren van EFQM-INK hebben in 2009 voor het laatst de kwaliteit van de toen nog jonge fusieorganisatie beoordeeld. In oktober 2013 bezochten zij Arkin opnieuw en werden 28 gesprekken gevoerd met 55 medewerkers op verschillende locaties. De focus lag op de evaluatie van de afgelopen jaren, op de voorgenomen merkorganisatie en op de herijking van het strategische beleid 2014. De bevindingen van de assessoren werden neergelegd in een Management Letter en een Feedbackrapport met een totaal score die geleid heeft tot de toekenning van een 4-sterren recognition. Volgens INK-directeur Stassen blijkt hieruit, dat Arkin na de fusie van 2008 in vijf jaar een evidente vooruitgang heeft geboekt, hetwelk door onafhankelijke EFQM-INK assessoren werd vastgesteld. “Het assessementteam heeft tijdens het bezoek en de gesprekken een organisatie ervaren met een sterke drive en energie om de zorg voor de haar toevertrouwde cliënten zo goed mogelijk uit te voeren. De inzet en professionaliteit van medewerkers is groot, evenals de zorg om het huidige zorgniveau te kunnen handhaven.” Stassen benadrukte, dat dit goede resultaat is behaald dankzij de grote inzet van vele leidinggevenden en medewerkers van Arkin.

Tijdens een korte reactie prees Jeroen Muller de samenwerking tussen INK, EFQM en Arkin. ‘Het Assessmentteam heeft ingezoomd op de thema’s doelmatigheid, bewijsvoering van kwaliteit en leiderschap. Dat zijn enorm belangrijke thema’s en daarom vervult de 4-sterren recognition ons met trots. Maar hier was het ons niet om te doen. Het gaat ons vooral om het proces dat ons opnieuw verder zal helpen om het kwaliteitsdenken binnen Arkin stelselmatig te blijven volgen en verder te verbeteren. Ik wil iedereen bedanken, die hieraan heeft bijgedragen’.

Naast de 38 sterke punten die de assessoren in het Feedbackrapport constateren, worden 37 gebieden voor verbetering gespecificeerd. Het EFQM-INK Feedbackrapport Arkin 2013 dient als basis voor verdere professionele discussie. Desgewenst zijn Udo Nabitz en Marijke Lans van Arkin beschikbaar om de EFQM-INK bevindingen toe te lichten.

Meer informatie kunt u vinden op www.arkin.nl

Dit bericht is 2735 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail