Aparte prestaties voor niet-basispakketzorg in de GGZ

Facebooktwitterlinkedinmail

nza

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft twee nieuwe prestaties vastgesteld voor GGZ-zorg die niet in het basispakket valt. Dat verduidelijkt het onderscheid tussen zorg die in het basispakket valt en zorg die daar buiten valt. Het betreft prestaties voor consult en verblijf. Deze zijn duidelijk en herkenbaar voor de patiënt, de zorgaanbieder en verzekeraar. De tarieven worden in september vastgesteld.

Voorkomen van onjuiste declaraties

De nieuwe prestaties helpen om onjuiste declaraties te voorkomen. Niet-basispakketzorg is onverzekerd, óf aanvullend verzekerd en hoort niet gedeclareerd te worden als basispakketzorg. Zorgaanbieders kunnen de niet-basispakketzorg vanaf 1 januari 2014 via de nieuwe prestaties declareren. Het declareren van zorg die wél in het basispakket valt gebeurt via diagnose behandeling combinaties (DBC’s), of de prestaties voor de basis GGZ (vanaf 2014). Het zorgen voor juist declareren helpt bij het terugdringen van onnodige kosten in de GGZ.

Basis en gespecialiseerde GGZ

De prestaties voor consult en verblijf gelden voor de basis en gespecialiseerde GGZ. Niet-basispakketzorg kent daarin geen onderscheid. De prestaties zijn voor iedere BIG-geregistreerde zorgaanbieder in de GGZ bruikbaar.

 

Bron: Nederlandse Zorgautoriteit

Dit bericht is 3574 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail