Antisociale gedragstoornis, ADHD en verslaving

Facebooktwitterlinkedinmail

20111017_alcohol_344

Aan opiaten verslaafde patiënten hebben in hun kindertijd vaak een gedragsstoornis (ruim 60%). Ruim 35% van de verslaafde patiënten had als kind ADHD. Dit ontdekte Pieter-Jan Carpentier, die 193 aan opiaten verslaafde patiënten onderzocht op het vóórkomen van andere psychiatrische stoornissen. Degenen met deze problemen in de kindertijd waren ernstiger verslaafd en functioneerden slechter. Dit wijst op de invloed van deze problemen bij het ontstaan van de verslaving.

Meerdere onderzoeken leggen een link tussen ADHD en verhoogd gebruik van cocaïne, cannabis, tabak en alcohol. Maar die relatie zou eerder te verklaren zijn door de aanwezigheid van comorbide stoornissen, in de eerste plaats gedragsstoornissen. De zelfmedicatiehypothese wordt vaak aangehaald om de link tussen ADHD en middelengebruik te duiden: personen met ADHD zouden roesmiddelen gebruiken om de ADHD-symptomen te onderdrukken.

Het onderzoek; P.J. Carpentier ; De externaliserende stoornissen antisociale gedragsstoornis (conduct disorder; cd) en adhd komen frequent voor bij patiënten met verslavingsproblemen; ze spelen een belangrijke rol in het ontstaan en de ontwikkeling van de verslaving.

Doel van het onderzoek: De invloed van cd en adhd nagaan op de actuele problematiek en psychiatrische comorbiditeit van patiënten met een chronische verslaving.

Methode:  Een groep van 193 aan opiaten verslaafde patiënten in methadon-onderhoudsbehandeling werd uitgebreid geëvalueerd op diverse gebieden: functioneren, levenskwaliteit, psychiatrische comorbiditeit en comorbide verslavingen. De aanwezigheid van cd en adhd werd met gestandaardiseerde interviews nagegaan.

Een voorgeschiedenis van cd werd aangetoond bij de meerderheid van de deelnemers (60,1%). Persisterende adhd werd bij 24,9% vastgesteld. Deelnemers met adhd of cd hadden een ernstiger verslaving, gekenmerkt door meer psychiatrische comorbiditeit, ernstiger disfunctie en lagere levenskwaliteit. Een voorgeschiedenis van cd predisponeerde vooral tot antisociaal gedrag en persoonlijkheidsstoornissen. adhd vergrootte de kans op psychiatrische comorbiditeit.

De conclusie

Psychiatrische comorbiditeit is inherent aan verslaving en vermindert de levenskwaliteit van de patiënten. Gedragsproblematiek op kinderleeftijd speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van ernstige verslavingen. Hierbij is cd de grootste risicofactor; de combinatie van adhd met cd heeft hierbij een synergistisch effect, mogelijk via een verhoogde kwetsbaarheid voor verdere psychiatrische comorbiditeit.

In het februarinummer van Tijdschrift voor Psychiatrie meer over  ADHD, gedragsstoornissen en verslavingsproblemen. www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl

Bron: medicalfacts.nl 

Dit bericht is 3788 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail