Ambtenaren vrezen chaos bij decentralisaties

Facebooktwitterlinkedinmail

chaos

Bijna de helft van de gemeenteambtenaren is onvoldoende tot slecht voorbereid op de overname van rijks- en provincietaken per 1 januari 2015. Eén op de vijf voorziet zelfs het uitbreken van chaos.

Pessimistisch
Dat blijkt uit een enquête van Binnenlands Bestuur en het NCRV-programma Altijd Wat onder 975 gemeenteambtenaren en –bestuurders. Veel ondervraagden vrezen dat de decentralisatie tot aanzienlijke problemen zal leiden. Nog geen één op de honderd ondervraagden rekent op een soepele overgang. Ruim een kwart van de ambtenaren en bestuurders verwacht een stroeve overgang; bijna één op de vijf ambtenaren en bestuurders verwacht zelfs chaos. Opvallend is dat ambtenaren in de 100.000+ gemeenten nog een stuk pessimistischer zijn. Daar rekent liefst een kwart van de ambtenaren op het uitbreken van chaos.

Afbeelding

Ambtenaren slecht voorbereid

Bijna de helft van de ambtenaren is onvoldoende tot slecht voorbereid op de overname van de taken per 1 januari. Opmerkelijke uitkomst van de enquête is dat naarmate de omvang van de gemeente groter is, de werkvloer vaker zegt onvoldoende tot slecht te zijn voorbereid op de nieuwe taken. Bij gemeenten boven de 150.000 inwoners is dat liefst 52 procent.

Een fors deel van de ondervraagden heeft eveneens twijfels over de mate waarin de eigen gemeente klaar is voor de extra taken: 48 procent oordeelt dat die voorbereiding onvoldoende tot slecht is. Ook daarbij geldt, dat ambtenaren en bestuurders in de grote(re) gemeenten het meest somber gestemd is.

Onvoldoende personeel

Dat er zo weinig vertrouwen is in een soepele overgang van de extra taken van het rijk en de provincies richting gemeenten heeft behalve met een gebrekkige voorbereiding veel te maken met de beschikbare budgetten en menskracht. Voor het naar behoren uitvoeren van de nieuwe taken op het gebied van jeugd, werk en zorg hebben gemeenten volgens het merendeel van de ondervraagde ambtenaren (en bestuurders) namelijk gewoon onvoldoende personeel. Het meest somber is de stemming wat dat betreft in de middelgrote gemeenten.

Bron: binnenlandsbestuur.nl 

Gemeenteambtenaren staan voor een grote uitdaging. In 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en arbeidsparticipatie.  Altijd Wat vroeg gemeenteambtenaren hoe zij tegen deze mega-operatie aan kijken. Verloopt alles volgens plan? En; zijn ze er wel klaar voor?  

Deze uitzending is te zien op 30 september 2014 om 20:29 uur op NPO 2.

 

Dit bericht is 2044 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail