Akkoord over hervorming in de zorg

Facebooktwitterlinkedinmail

images-3

Vandaag hebben de Brancheorganisaties in de Zorg (BOZ) en het overgrote deel van werknemersorganisaties (CNV, MHP, NU91, FBZ) een zorgakkoord gesloten met het ministerie van VWS. Leden van de BOZ zijn ActiZ, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en GGZ Nederland.

GGZ Nederland is verheugd dat we met dit akkoord een aantal nadelige maatregelen voor de ggz uit het regeerakkoord hebben kunnen verzachten. Hierbij gaat het om de voorgenomen bezuinigingen op de jeugd-ggz. Deze zijn gehalveerd. Dit betekent dat kennisintensieve specialistische klinieken behouden blijven en dat de gevolgen voor de werkgelegenheid in de jeugd-ggz worden verzacht.

Een andere maatregel die is teruggedraaid is de extramuralisering van patiënten met zorgzwaartepakket 3. Dit betekent dat duizenden kwetsbare patiënten in een veilige omgeving kunnen blijven wonen en het recht op zorg voor deze patiënten gehandhaafd blijft.

Anders dan in het regeerakkoord stond, blijft het OVA-convenant in stand. Daar staat tegenover dat de vergoeding voor de incidentele loonontwikkeling (ILO) vanaf 2014, in plaats van vanaf 2016, vier jaar op nul wordt gezet. Werkgevers ontvangen derhalve van de overheid geen ruimte voor incidentele loonsverhoging van medewerkers.

Lees enkele highlights uit het zorgakkoord in het bericht op de website van het ministerie van VWS

Bestanden

Bron: ggznederland.nl 

Dit bericht is 3434 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail