Agent bijna dag per week kwijt aan verward persoon

Facebooktwitterlinkedinmail

politie.arrestatie.stock.425

Politieagenten zijn iedere week bijna een hele werkdag kwijt aan het opvangen, kalmeren en vervoeren van verwarde personen. Psychiatrische patiënten, verslaafden, demente bejaarden en verstandelijk gehandicapten, die meestal niks verkeerds doen maar wel hulp nodig hebben worden regelmatig opgevangen door de politie. In een derde van de gevallen blijken mensen zo in de war dat zij door de politie naar de crisisopvang of een zorginstelling moeten worden gebracht.

Dit blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau DSP, in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, naar de politie-inzet rond verwarde personen. Problemen met verwarde personen vormen 6 procent van alle geregistreerde politieoptredens. „Maar deze kosten relatief veel tijd en niet alles wordt geregistreerd.”, zegt onderzoeker Manja Abraham. „Politieagenten die voor hun werk de straat op gaan zijn een relatief groot deel van hun tijd kwijt aan incidenten met verwarde personen.” Agenten gaven in een enquête aan gemiddeld 13 procent van hun werktijd kwijt te zijn aan incidenten met verwarde personen.

Een derde van de agenten gaf daarnaast aan dat het probleem groeit. Ze zeggen nu veel meer tijd kwijt te zijn aan verwarde personen dan een paar jaar terug. Door bezuinigingen in de zorg en doordat patiënten met psychische klachten steeds vaker thuis worden behandeld is ook het aantal meldingen van overlast flink gegroeid. Als er niks gebeurt zal dit alleen maar verder toenemen zo is de verwachting.

Slechts in een kwart van de gevallen gaat het daarbij om een strafbaar feit. Veel vaker is er sprake van overlast of gaat het om psychiatrisch patiënten of verslaafden die hulp nodig hebben.

„Als politieagent is het onderdeel van je taak”, zegt Ronald Pronk, bestuurslid van politievakbond ANPV en agent in Amsterdam. „Maar het kost wel heel veel tijd. Maar er is de laatste wel veel verbeterd. Vroeger gebeurde het nog wel dat psychiatrisch patiënten een nacht in de cel zaten omdat ze nergens anders naar toe konden. Daar zijn nu veel betere afspraken over. In Amsterdam is zelfs een psycholance die zonder tussenkomst van de politie bij crisissituaties kan uitrukken. Dat scheelt ook enorm.”

De samenwerking tussen politie en zorginstellingen is flink verbeterd sinds in 2012 afspraken werden gemaakt over samenwerking. Maar politieagenten en zorverleners vrezen dat dit zal verslechteren nu de geestelijke gezondheidszorg een verantwoordelijkheid is geworden van de gemeenten. Daar komt bij dat agenten soms nog problemen hebben om verwarde personen bij een geschikte opvanglocatie te krijgen. Deze zijn niet altijd beschikbaar of te ver weg.

Opstelten

„De inzet van verwarde personen is niet een taak van de politie alleen”, schrijft Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie in een reactie. Om het politiepersoneel te ontlasten zal Opstelten alle betrokken partijen uitnodigen op het ministerie voor overleg. Ook gaan de politie en de ggz-instellingen nieuwe afspraken maken over hun samenwerking.

Bron: metronieuws.nl

Dit bericht is 2327 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail