Aanbieding vervolg monitor generalistische basis GGZ

Facebooktwitterlinkedinmail

Schermafbeelding 2015-01-20 om 07.35.50

Minister Schippers (VWS) stuurt de Tweede Kamer het rapport ‘Monitor generalistische basis GGZ, periode: januari 2011 – juni 2014’. Dit rapport is een vervolg op een rapport dat de minister op 14 oktober 2014 naar de Kamer stuurde.

Geachte voorzitter,

Hierbij stuur ik u een vervolg op de monitor Generalistische Basis GGZ. In deze rapportage wordt een beeld gegeven op basis van kwantitatieve (eerste halfjaar 2014) en kwalitatieve data (focusgroepen en interviews gehouden in oktober 2014).

De monitor schetst hetzelfde beeld als de vorige monitor (672729-126951-CZ) die ik u op 14 oktober 2014 stuurde. Het beeld wordt steeds meer betrouwbaar, maar aangezien de cijfers nog gebaseerd zijn op regionale gegevens uit drie regio’s in Nederland vind ik het nog te vroeg om algemene conclusies te trekken. Landelijke cijfers over de ontwikkeling in de Generalistische Basis GGZ zijn nog onvoldoende beschikbaar. Het vergt tijd voordat resultaten in voldoende mate zichtbaar worden en er sprake is van voldoende betrouwbare data. In juli 2015 volgt de volgende monitor. U wordt daarover op de hoogte gesteld.

Ik vertrouw erop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben. Hoogachtend,

de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

mw. drs. E.I. Schippers

Monitor generalistische basis GGZ, periode: januari 2011 – juni 2014

Deze rapportage geeft een beeld van de gevolgen van de invoering van de generalistische basis GGZ (geestelijke gezondheidszorg) over het 1e halfjaar van 2014.

Download “Monitor generalistische basis GGZ, periode: januari 2011 – juni 2014”

PDF document | 71 pagina’s | 1,2 MB

Rapport | 01-12-2014

Bron: rijksoverheid.nl

Dit bericht is 2597 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail