Aafje: waargebeurd verhaal over zelfbeschadiging

Facebooktwitterlinkedinmail

zelfbeschadiging

De Landelijke Stichting Zelfbeschadiging (LSZ) brengt in november van dit jaar het boek ‘Aafje’ uit. Een waargebeurd verhaal over een vrouw die zichzelf op latere volwassen leeftijd beschadigt als gevolg van een vroegkinderlijk trauma. Het boek is nu in de voorverkoop te reserveren tegen een lagere prijs.

Vroegkinderlijke chronische traumatisering, waaronder seksueel misbruik, fysieke en emotionele verwaarlozing en geweld, is een maatschappelijk probleem. Jaarlijks worden zo’n 110.000 kinderen langdurig mishandeld. Meer dan 1 miljoen volwassenen lijden onder de gevolgen. Vroegkinderlijk trauma kan onder andere leiden tot zelfbeschadiging, het horen van stemmen en suïcide.

De Landelijke Stichting Zelfbeschadiging wil inzicht geven, begrip vergroten en aanzetten tot effectievere hulpverlening voor volwassenen met langdurend vroegkinderlijk trauma die zichzelf op latere volwassen leeftijd beschadigen. Dit wil de stichting doen door de uitgave van het door journalist Paul Custers geschreven boek ‘Aafje’, gekoppeld aan trainingen en voorlichting. De stichting vindt het van belang dat ander mensen kennis nemen van de ervaringen van Aafje en hoe zij grip kreeg op haar verleden en toekomst. Het boek komt tot stand met behulp van subsidie van Fonds Psychische Gezondheid.

Reserveren

Indien voor 1 november 2013 gereserveerd, kost het boek ‘Aafje’  € 16,50 inclusief verzendkosten. Na 1 november is het te koop in de winkel of bij de LSZ tegen de prijs van € 17,50 exclusief verzendkosten. Reserveren kan door 16,50 euro over te maken bankrekening 10 82 48 380 t.n.v. LSZ te Utrecht, onder vermelding van Aafje en het verzendadres. Als u meerdere exemplaren wilt reserveren stort u het bedrag passend bij het gewenste aantal boeken. De verzending van de gereserveerde begint eind oktober 2013.

Dit bericht is 6280 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail