43 duizend kinderen hebben autisme of aanverwante stoornis

Facebooktwitterlinkedinmail

adhd kind

Autisme of een daaraan verwante stoornis, zoals het syndroom van Asperger of PDD-NOS, komt volgens de ouders bij bijna 3 procent van de kinderen voor. Het komt twee keer zo vaak voor bij jongens als bij meisjes. Jongens worden ook vaker behandeld: vier keer zo vaak als meisjes. Ruim een kwart van de kinderen met autisme heeft ook symptomen van ADHD. Aldus meldt het CBS.

Autisme of aanverwante stoornis in behandeltrajecten heeft betrekking op de diagnose die is geregistreerd als primaire diagnose in een of meer opeenvolgende diagnosebehandelcombinaties (DBC’s). Het betreft een diagnose uit de groep pervasieve ontwikkelingsstoornissen, bestaande uit autistische stoornis, stoornis van Rett, stoornis van Asperger, desintegratieve stoornis en niet nader omschreven pervasieve stoornis (PDD-NOS).

Autisme of een aanverwante stoornis vaker bij jongens dan meisjes
Bijna 3 procent van de kinderen van 4 tot 12 heeft volgens de ouders of verzorgers autisme of een aanverwante stoornis, zoals het syndroom van Asperger of PDD-NOS. Dat komt overeen met zo’n 43 duizend kinderen. Deze stoornissen komen meer dan twee maal zo vaak voor bij jongens als bij meisjes. Het aandeel neemt toe met de leeftijd. Van de 4- tot 7-jarige kinderen heeft bijna 1 procent volgens de ouders autisme of een aanverwante stoornis. Bij de 10- tot 12-jarigen komt het voor bij 7 procent van de jongens en 3,5 procent van de meisjes. De toename komt waarschijnlijk vooral doordat de diagnose pas later wordt gesteld.

Vier keer zo veel jongens als meisjes behandeld voor autisme
Een deel van de kinderen met autisme of aanverwante stoornis wordt behandeld. In 2011 waren er binnen de tweedelijns curatieve geestelijke gezondheidszorg 26 duizend behandeltrajecten voor 4- tot 12-jarigen waarbij een van deze stoornissen werd geregistreerd. Jongens worden ruim vier maal zo vaak behandeld als meisjes. Het aantal behandelingen neemt toe met de leeftijd, van 0,8 per honderd 4- tot 7-jarigen, tot 2,5 per honderd 10- tot 12-jarigen. In deze laatste leeftijdsgroep werd 4 procent van de jongens en 1 procent van de meisjes behandeld.

Autisme en ADHD-symptomen komen vaak samen voor
Ouders rapporteerden in de periode 2011/2013 bij ruim 3 procent van de kinderen van 4 tot 12 jaar ADHD-symptomen, ofwel hyperactiviteit met aandachtsstoornis. Dit blijkt vaak samen te gaan met autisme of een aanverwante stoornis. Van de kinderen met autisme heeft 26 procent ADHD-symptomen, van de kinderen zonder autisme 2 procent.

Bron: jgz.captise.nl 

Dit bericht is 4864 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail