3,76% nieuwe percentage budgettair beslag landelijke afspraken jeugd: toelichting

Facebooktwitterlinkedinmail

jeugd02

De VNG maakt met aanbieders van specialistische functies voor jeugdzorg landelijke inkoopafspraken. In het najaar van 2013 hebben we met de aanbieders een landelijk transitiearrangement (LTA) opgesteld. Op basis van een raming van de omzet onder deze aanbieders heeft de VNG aan gemeenten gevraagd om voor zorg in deze landelijke afspraken 2,2% van het RTA en daarmee in het gemeentelijke budget te reserveren.

Na 31 oktober 2013, de datum waarop de regionale arrangementen en het LTA zijn opgesteld, hebben zich nog tal van organisaties gemeld die ook van mening waren dat ze op de landelijke lijst horen. De VNG heeft daarvoor de eerder vastgestelde criteria toegpast: 1) kleine aantallen per gemeente, 2) landelijk werkingsgebied, 3) specialistisch karakter. Als gevolg daarvan is de lijst uitgebreid.

Informatie over de functies die vallen onder de landelijke inkoopafspraken kunt u vinden op onze themapagina over landelijke inkoop van jeugdzorg. Gevolg van deze uitbreiding is ook dat het percentage te reserveren budget voor de landelijke afspraken is verhoogd naar 3,76%1.

Uitbreiding van de landelijke lijst

Aan de landelijke lijst zijn de volgende functies toegevoegd:

  • Gespecialiseerde universitaire jeugd-GGZ (UMC Utrecht, Erasmus MC en klein onderdeel van UMC’s in Groningen en Maastricht) en de academische onderdelen van Accare, Karakter, de Bascule en Curium;
  • Civielrechtelijke en strafrechtelijke jeugdpsychiatrie – GGZ Eindhoven, De Catamaran;
  • Specialistische autismezorg – Yulius;
  • Forensisch-medisch onderzoek bij minderjarigen – FPKM in Utrecht;
  • Voedselweigering bij jonge kinderen – Seys Centra;
  • Adoptienazorg – Basic Trust.

De toename van het percentage van 2,2 naar 3,76 komt voor het grootste deel (+1,2%) voor rekening van de universitaire en academische GGZ. In mindere mate komt dit door de toevoeging van Yulius (+0,2%), Seys Centra (+0,1%) en De Catamaran (0,1%). Tot deze uitbreidingen is bestuurlijk besloten in de VNG-commissie Jeugd.

Wat betekent het aangepaste percentage voor de regionale inkoop van jeugdhulp?

De 3,76% wordt niet door de VNG afgezonderd, maar is een landelijk gemiddelde van wat een regio zou moeten reserveren voor de landelijke afspraken. Voor alle zorgfuncties die vallen onder de landelijke afspraken maakt de VNG een raamcontract met een vastgestelde prijs waarbinnen gemeenten naar gebruik afrekenen. Het daadwerkelijk gebruik in uw regio bepaalt hoe hoog het percentage in uw regio is. Zo zullen regio’s die veel zorg afnemen bij de universitaire of academischepage1image22488 page1image22648

GGZ waarschijnlijk te maken hebben met een hoger percentage dan de 3,76%, terwijl het voor andere gemeenten lager is.

Een toelichting over deze functies kunt u vinden op de eerder genoemde themapagina over landelijke inkoop. Daar publiceren we binnenkort ook de beschrijvingen van deze zorgfuncties gepubliceerd, de Programma’s van Eisen (PvE’s). Wanneer een aanbieder op deze lijst staat, betekent dit dat hij aanbieder is van een van deze functies. Dit betekent niet automatisch dat alle zorg verleend door deze aanbieder valt onder de landelijke afspraken. Voor de overige dienstverlening zullen regio’s (boven)regionaal inkoopafspraken maken met deze aanbieders.

Toekomst

De landelijke lijst zal nu niet meer verder uitgebreid worden.

Vragen?

Heeft u hierover als gemeente nog vragen? Neem dan contact op met Geert Schipaanboord, geert.schipaanboord@vng.nl

Zie ook:

1 Dit percentage kan nog worden aangepast, bijvoorbeeld naar aanleiding van opmerkingen van de VNG-subcommissie Jeugd.
Bron: vng.nl 

Dit bericht is 2468 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail