FNV eist uitstel herkeuring Wajongers

Facebooktwitterlinkedinmail

2e kamer

FNV dreigt: stel herkeuring Wajongers uit! Gebeurt dit niet, staat het sociaal akkoord betreft de FNV op losse schroeven.  De Tweede Kamer hield maandag 13 januari vanaf 10 uur een hoorzitting rond de wet die meer wajongers aan het werk moet krijgen.

De geplande herkeuring van ruim 200 duizend Wajongers moet worden uitgesteld totdat er uitzicht is op werk. Als dat niet gebeurt, staat het sociaal akkoord wat de FNV betreft op losse schroeven.

De FNV heeft met de komst van deze wet ingestemd onder een aantal zeer strikte voorwaarden. FNV-voorzitter Ton Heerts is er niet gerust op dat daaraan voldaan wordt.

Eerst banen, dán herkeuren

Tussen 2015 en 2018 moeten alle Wajongers worden herkeurd. Dat komt te snel. Heerts: ‘Ik maak mij ernstig zorgen over de P-wet, zoals wij hem noemen. Er zijn 200 duizend wajongers die we hebben beloofd dat er eerst banen komen en dat er dán pas naar herkeuringen gekeken gaat worden. Zo hebben we dat bij het sociaal akkoord afgesproken.’

Grote zorgen

‘En er is afgesproken dat deze mensen niet overgeleverd zullen zijn aan de gemeenten die landelijke afspraken heel verschillend kunnen invullen. Dat moet heel scherp vastgelegd worden. De signalen die ik de afgelopen maanden kreeg en die ik nu zo vlak voor de hoorzitting krijg zorgen ervoor dat ik mij grote zorgen maak.’

Geen enkeltje bijstand

‘We mogen deze mensen niet met een enkeltje naar de bijstand sturen. Ik roep de Tweede Kamer op om de komende maanden tijdens de behandeling van dit wetsontwerp en de aanscherping die er nog aankomt de allergrootste voorzichtigheid te betrachten. En bij enige twijfel is het devies: niet inhalen! We moeten en zullen dan terug moeten gaan naar de ontwerptafel en in het uiterste geval naar de onderhandelingstafel.’

Herkeuren

Tussen januari 2015 en januari 2018 wil het kabinet dat  alle 240 duizend Wajongers herkeurd worden. Volgens Heerts in de Volkskrant is dat veel te snel  ’Er kan pas mee worden begonnen als er werk is voor die mensen. Anders worden er straks Wajongers goedgekeurd die daarmee met een enkeltje in de bijstand terechtkomen. Sommigen komen dan zelfs helemaal zonder inkomen te zitten omdat ze wat spaargeld hebben of omdat ze bij hun ouders wonen die een inkomen hebben. Dat gaat levens ruïneren en gezinnen ontwrichten’, verwacht Heerts.

VVD en PvdA zijn niet blij met deze opstelling van het FNV en voelen niets voor een mogelijk uitstel.

Wajong explosie
Waarom zijn zoveel mensen in de Wajong terecht gekomen? Toen de gemeenten verantwoordleijk werden voor de Bijstand stuurden zij massaal bijstandsgerechtigden met een beperking naar het UWV voor een Wajong-keuring. Het mes sneed aan twee kanten: de gemeente had een bijstandsklantje minder en de uitkeringsrechtigde kreeg een betere uitkering van het Rijk.

Een volledige Wajong-uitkering bedraagt namelijk 75 procent van het minimumloon en een bijstandsuitkering maar 50%.

Bronnen: http://www.volkskrant.nl/http://www.fnv.nl/ leefwijzer.nl

Dit bericht is 3207 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail