18 juli bijeenkomst: Helpt de GGz?

Facebooktwitterlinkedinmail

lpggz

Cliënten vullen vaak vragenlijsten in wanneer zij in behandeling zijn. Maar vaak worden de uitkomsten van die vragenlijsten niet bekend gemaakt. Het Landelijk Platform GGz cliënten-/familieorganisaties en de Stichting Benchmark GGz vinden dat in deze situatie verbetering in moet komen en houden daarom de bijeenkomst Helpt de GGz? op 18 juli 2013.

De instellingen in de GGz en verslavingszorg zijn de afgelopen jaren aan de slag gegaan met het systematisch meten van het effect van de behandeling en begeleiding in de vorm van ROM (Routine Outcome Monitoring). Een ROM-methode bestaat uit een meetinstrument, afspraken over de wijze en mate van af te nemen metingen bij clëntengroepen, een meetuitkomst en afspraken over de terugkoppeling. In de praktijk wordt ROM toegepast door middel van één of enkele vragenlijsten, die tenminste aan het begin en aan het einde van een behandeling wordt afgenomen. Stichting Benchmark GGz (SBG) ontvangt deze data. De doelstelling van SBG is het inzichtelijk maken van de behandeleffecten van veelvoorkomende stoornissen. Door het inzichtelijk maken van behandeleffecten kunnen zorgaanbieders onderzoeken welke verschillen er zijn in effectiviteit van behandeling tussen locaties, afdelingen of behandelaren. Zorgverzekeraars kunnen kijken naar de verschillen in effectiviteit tussen GGZ-instellingen.

Maar wat kunnen cliëntenraden?

SBG en het LPGGz gaan graag met clienten(vertegenwoordigers) en hun naasten in gesprek om hier helderheid in te krijgen. Wat kun je doen met uitkomsten van ROM als je in behandeling bent of op zoek bent naar passende hulp? Wat kunnen cliëntenraden ermee en regionale cliënten-/familieorganisaties? We gaan samen de mogelijkheden verkennen.

Aanmelden

De bijeenkomst Helpt de GGz? is op donderdag 18 juli 2013 van 10.30 tot 15.30 bij PGOSupport (Daltonlaan 600) in Utrecht (klik hier om een routebeschrijving te downloaden). Aanmelden kan tot uiterlijk 11 juli 2013 door een e-mail te sturen naar l.kits@platformggz.nl. Eventuele reiskosten worden door de organisatie vergoed.

Programma 18/7/13

  • 10.30 – 11.00 uur Ontvangst met koffie/thee
  • 11:00 – 11:15 uur Welkom en korte opening (Lotte Kits – LPGGz)
  • 11.00 – 12:00 uur Presentatie & Demonstratie SBG (Miranda Franchimont – SBG)
  • 12:00 – 12:45 uur Pauze
  • 12:45 – 14:00 uur Uiteen in subgroepen. Thema’s worden gekozen n.a.v. de input van aanwezigen
  • 14:00 – 14:30 uur Plenair terugkoppelen resultaten per tafel
  • 14:30 – 15:00 uur Discussie met de zaal (Steven Makkink – LPGGz). Wat kunnen cliënten(organisaties) doen om ROM succesvol te maken? Hoe gaan we verder?
  • 15.00 – 15.30 uur Afsluiting met drankje

Dit bericht is 4096 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail