serotonine , medicatie in psychiatrie , ADHD, methylfenidaat, meditatieafbouw, bloeddrukmedicijn, typeringsstrips, afbouw antidepressiva , afbouwmedicatie, afbouwen, antidepressiva

16 augustus 2022 – Meer dan een miljoen Nederlanders slikten in 2021 antidepressiva. Niet alleen tegen somberheid en depressie; ook tegen angst- en dwangstoornissen. Een groot deel van deze medicijnen werkt door het verhogen van het serotonine niveau in de hersenen. Serotonine heeft onder andere invloed op onze stemming en ons zelfvertrouwen. Uit groot internationaal…

leerlingen met autisme, depressie, maatschappelijke participatie, screening, zelfdoding, autisme, staat van het onderwijs

15 augustus 2022 – Laura Shields-Zeeman, programmahoofd Mentale Gezondheid en Preventie bij het Trimbos-instituut, is benoemd tot bijzonder hoogleraar Population Mental Health aan de Universiteit Utrecht. De leerstoel wordt gefinancierd door het Trimbos-instituut. “Ik zie deze leerstoel als een kans om onze maatschappelijke impact nog meer te versterken en te vergroten.” Shields-Zeeman startte eind 2014…

LHBTQ-jongeren, LVB, autisme, homogenezingstherapie

12 augustus 2022 – Voor haar proefschrift onderzocht Jennifer de Lange van de Rijksuniversiteit Groningen wat de risico- en beschermingsfactoren zijn voor suïcidale gedachten en suïcidepogingen onder lhbtq-jongeren. Daarnaast bestudeerde ze welke ervaringen en behoeften er bij hen leven als het gaat om sociale steun en psychologische hulpverlening. Wat blijkt? De hulpverlening aan deze kwetsbare…

signalenkaart, somatische screening, samen beslissen, POH-GGZ, acceptatieplicht, stigma, verwijzingen, POH-GGZ

12 augustus – Artsen reageren op het rapport Medscape Physician Burnout & Depression 2022: Stress, Anxiety and Anger  waarin blijkt dat de burn-outcijfers onder artsen  alarmerend hoog zijn.   Een arts beschrijft situaties die kunnen leiden tot burn-out: “Ik breng nauwelijks genoeg tijd door met de meeste patiënten, ik ren gewoon van de ene naar de…

systeemlogica , inzage, privacy, Samenwerken & privacy’

11 augustus 2022 – Vanaf oktober 2022 moeten psychiaters en psychologen gedetailleerde informatie over het mentale welzijn van patiënten delen met de toezichthouder, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) . De patiënt hoeft geen toestemming te geven vooraf.  Op psychosenet.nl leggen ze uit hoe je hiertegen bezwaar kunt maken.  Het verzamelen van gegevens wordt gedaan om beter zicht…

rouw, rouwproces, huiselijk geweld

11 augustus 2022 – Over wat een ‘normaal’ rouwproces is, bestaan veel onwrikbare opvattingen. Bijvoorbeeld dat het proces altijd volgens bepaalde fases verloopt. Of dat er een minimale én maximale periode voor zou staan. Jan van den Bout noemt dit ‘rouwsluiers’, omdat ze verhullen dat rouwen voor iedereen anders is. ‘In het dagelijks spraakgebruik gaat…

budget, langdurige zorg, ggz, zorgprestatiemodel, dwangsom

10 augustus 2022 –  Er is in 2022 voldoende geld beschikbaar voor het vergoeden van de langdurige zorg. Dit verwacht de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op basis van een nieuwe prognose. Omdat de instroom van nieuwe cliënten met een psychiatrische stoornis in de langdurige zorg recent licht afneemt, verwachten ze dat het budgettair kader toereikend zal…

IPS, werk, proeftuin Netwerkzorg, Samen Sterk zonder Stigma, sociale werkplaats, sterk door werk

9 augustus 2022 –  Het kabinet stelt de komende twee jaar in totaal ruim 21 miljoen euro beschikbaar om patiënten in de geestelijke gezondheidszorg aan werk te helpen. Met dat geld kunnen ggz-instellingen voor de juiste begeleiding zorgen. Het plan van minister Schouten richt zich op de door ggz-instellingen zelf ontwikkelde Individuele Plaatsing en Steun-methode…

stoptober, stoppen met roken

9 augustus 2022 – Duizenden zorgprofessionals slaan jaarlijks hun handen ineen om bij te dragen aan het succes van de landelijke campagne Stoptober. Stoptober is 28 dagen niet roken in oktober. En Stoptober werkt. Wat kan jij doen om mee te helpen met Stoptober? Belangrijke rol zorgverlener bij Stoptober Roken is een verslaving en stoppen met…

kindermishandeling, congres kindermishandeling

8 augustus 202 – Kindermishandeling voorkómen, signaleren, stoppen en behandelen verdient topprioriteit. Dat is de focus van het ZonMw-programma Veilig opgroeien. Duidelijk is inmiddels dat dit complexe probleem een blijvende maatschappelijke opgave is. De impact is enorm, ook financieel: de jaarlijkse kosten lopen op tot 11 miljard euro. Waar liggen vooral nog de uitdagingen? De overheid schat…

pandemie, coronapandemie , mentale gezondheid, angst, depressie, WHO, coronapandemie, coronacrisis , psychisch ongezond, veerkracht, werk en inkomen, covid-19, coronacrisis, mensen met autisme, panel psychisch gezien, suïcides, coronapandemie,

6 augustus 2022 –   Tijdens de Covid-pandemie bleken verhalen in de media jongeren te inspireren om anderen te helpen. Anderen helpen gaf hen bovendien vaak een geluksgevoel. Dat concluderen onderzoekers van de Radboud Universiteit en de Erasmus Universiteit Rotterdam in een gepubliceerd artikel. Het onderzoek werpt een nieuw licht op de effecten van de pandemie…